കൃഷി രീതികള്‍ – Krishipadam https://www.krishipadam.com മലയാളം ജൈവ കൃഷി പോര്‍ട്ടല്‍ Fri, 03 May 2019 06:13:36 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 https://www.krishipadam.com/media/2017/05/cropped-krishipadam-icon-60x60.png കൃഷി രീതികള്‍ – Krishipadam https://www.krishipadam.com 32 32 61977690 പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ – Vegetable Planting Calendar https://www.krishipadam.com/vegetable-calendar/ https://www.krishipadam.com/vegetable-calendar/#comments Wed, 23 Jan 2019 14:40:44 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=449 Vegetable Calendarഏതൊക്കെ വിളകള്‍ എപ്പോഴൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം – പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ No പച്ചക്കറി വിള കാലം ഇനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും നല്ല നടീല്‍ സമയം 1 ചീര എല്ലാക്കാലത്തും (മഴക്കാലം ഒഴിവാക്കുക) അരുണ്‍ (ചുവപ്പ്) മേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍ കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ (ചുവപ്പ്), മോഹിനി (പച്ച) , സി ഒ 1,2, & 3 (പച്ച) ജനുവരി – സെപ്റ്റംബര്‍ 2 വെണ്ട ഫെബ്രുവരി – മാര്‍ച്ച്‌ , ജൂണ്‍ – […]]]> Vegetable Calendar

ഏതൊക്കെ വിളകള്‍ എപ്പോഴൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം – പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍

No പച്ചക്കറി വിള കാലം ഇനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും നല്ല നടീല്‍ സമയം
1 ചീര എല്ലാക്കാലത്തും (മഴക്കാലം ഒഴിവാക്കുക) അരുണ്‍ (ചുവപ്പ്) മേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ (ചുവപ്പ്), മോഹിനി (പച്ച) , സി ഒ 1,2, & 3 (പച്ച) ജനുവരി – സെപ്റ്റംബര്‍
2 വെണ്ട ഫെബ്രുവരി – മാര്‍ച്ച്‌ , ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ഒക്ടോബര്‍ – നവംബര്‍ അര്‍ക്ക അനാമിക ജൂണ്‍ – ജൂലൈ
സല്‍കീര്‍ത്തി മെയ് മദ്ധ്യം
3 പയര്‍ വര്‍ഷം മുഴുവനും വള്ളിപ്പയര്‍ – ലോല , വൈജയന്തി , മാലിക , ശാരിക ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ , ജൂണ്‍ – ജൂലൈ
കുറ്റിപ്പയര്‍ – കനകമണി , ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
മണിപ്പയര്‍ – കൃഷ്ണമണി , ശുഭ്ര ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി , മാര്‍ച്ച് – ഏപ്രില്‍
തടപ്പയര്‍ / കുഴിപ്പയര്‍ – അനശ്വര മേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
4 വഴുതന / കത്തിരി ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി, മെയ്‌ – ജൂണ്‍ ,സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍ ഹരിത , ശ്വേത , നീലിമ മെയ്‌ – ജൂണ്‍ ,സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
5 തക്കാളി ജനുവരി- മാര്‍ച്ച് , സെപ്റ്റബര്‍ -ഡിസംബര്‍ ശക്തി , മുക്തി , അനഘ സെപ്റ്റബര്‍ -ഡിസംബര്‍
6 മുളക് മെയ്‌ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ , ഡിസംബര്‍ – ജനുവരി ഉജ്ജ്വല , മഞ്ജരി , ജ്വാലാമുഖി , അനുഗ്രഹ മെയ്‌ – ജൂണ്‍
7 കാബേജ് ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍ സെപ്റ്റബര്‍ ,കാവേരി ,ഗംഗ ,ശ്രീഗണേഷ് ,ഗോള്‍ഡന്‍ഏക്കര്‍ സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
8 കോളി ഫ്ലവര്‍ ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി ഹിമാനി , സ്വാതി , പൂസാദിപാളി , ഏര്‍ലിപാറ്റ്ന സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
9 ക്യാരറ്റ് ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി പൂസാകേസര്‍ , നാന്റിസ് , പൂസാമേഘാവി സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
10 റാഡിഷ്‌ ജൂണ്‍ – ജനുവരി അര്‍ക്കാ നിഷാന്ത് , പൂസാചേറ്റ്കി , പൂസാ രശ്മി , പൂസാ ദേശി ജൂണ്‍

Vegetable calendar kerala

11 ബീറ്റ് റൂട്ട് ആഗസ്റ്റ്‌ – ജനുവരി ഡൈറ്റ്രോയിറ്റ് ,ഡാര്‍ക്ക്‌ റെഡ് , ഇംപറേറ്റര്‍
12 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാര്‍ച്ച് – ഏപ്രില്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – ഡിസംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി കുഫ്രി ജ്യോതി , കുഫ്രി മുത്തു , കുഫ്രി ദിവാ
13 പാവല്‍ ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ജൂണ്‍ – ആഗസ്റ്റ്‌ , സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍ പ്രീതി മെയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍
പ്രിയങ്ക , പ്രിയ ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌
14 പടവലം ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ജൂണ്‍ – ആഗസ്റ്റ്‌ , സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍ കൌമുദി ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ജൂണ്‍ -ജൂലൈ
ബേബി, ടി എ -19 , മനുശ്രീ ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
15 കുമ്പളം ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍ കെഎയു ലോക്കല്‍ ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍
ഇന്ദു ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
16 വെള്ളരി ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍ മുടിക്കോട് ലോക്കല്‍ ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ഫെബ്രുവരി – മാര്‍ച്ച്
സൌഭാഗ്യ , അരുണിമ ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
17 മത്തന്‍ ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍ അമ്പിളി ജൂണ്‍ – ജൂലൈ ,ആഗസ്റ്റ്‌ -സെപ്റ്റംബര്‍
സുവര്‍ണ്ണ , അര്‍ക്ക സൂര്യമുഖി ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍
Vegetable Calendar (പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ )
]]>
https://www.krishipadam.com/vegetable-calendar/feed/ 6 449
growing small onions at home – ചെറിയ ഉള്ളി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് https://www.krishipadam.com/growing-small-onions-home/ https://www.krishipadam.com/growing-small-onions-home/#respond Sat, 17 Nov 2018 04:29:13 +0000 https://www.krishipadam.com/?p=2352 growing small onionഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്ത ചെറിയ ഉള്ളി വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ – growing small onions in grow bags കടയില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഉള്ളികളില്‍ ചെറുതും അഴുകിയതും, മുള വന്നതുമായവ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂടൂബ് ചാനല്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു, growing small onions വിളവെടുത്തു. ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ശരിയായ രീതി ഇങ്ങിനെയല്ല, വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് അവ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കളയുന്ന ഉള്ളി ഈ രീതിയില്‍ ഒന്ന് […]]]> growing small onion

ഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്ത ചെറിയ ഉള്ളി വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ – growing small onions in grow bags

കടയില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഉള്ളികളില്‍ ചെറുതും അഴുകിയതും, മുള വന്നതുമായവ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂടൂബ് ചാനല്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു, growing small onions വിളവെടുത്തു. ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ശരിയായ രീതി ഇങ്ങിനെയല്ല, വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് അവ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കളയുന്ന ഉള്ളി ഈ രീതിയില്‍ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കു, ഉള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ തണ്ടുകള്‍ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാന്‍ കുറെ നാളുകളായി ഇങ്ങിനെ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്, മിക്കപ്പോഴും ഔട്പുട്ട് ലഭിക്കും. ചുരുക്കം ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പാകിയതെല്ലാം അഴുകി പോയിട്ടുമുണ്ട്. നന്നായി ഉണങ്ങിപ്പോടിഞ്ഞ ചാണകം മണ്ണുമായി ചേര്‍ത്താണ് വിത്തുകള്‍ പാകിയത്‌. കനത്ത മഴ ഉള്ളി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വില്ലനായി വരാറുണ്ട്, ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കിയാല്‍ രുചിയുള്ള വിഷമടിക്കാത്ത ഉള്ളി ഒരു നേരമെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കാന്‍ സാധിക്കും.

growing small onion
growing small onion at home using organic fertilizers

കൃഷി രീതി

ഒന്നു കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് ശരിയായ കൃഷി രീതി. വീട്ടില്‍ അധികം വരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളികള്‍ , അഴുകിയവ എടുക്കുക. അതൊടോപ്പമുള്ള ഉള്ളിത്തോല്‍ കളയണ്ട, നല്ലൊരു വളമാണ് onion peels (please check our youtube channel for an onion peel as natural fertilizer). ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലേക്കു മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുന്നു, ബാഗിന്റെ 40% ഭാഗം നിറയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളികള്‍ പാകുന്നു, മുകളിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു ലെയര്‍ മണ്ണിടുന്നു. ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം, കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ മുളകള്‍ വന്നു തുടങ്ങും, എണ്ണം കൂടുതലെങ്കില്‍ കുറച്ചു മറ്റൊരു ബാഗിലേക്കു നടുക. യാതൊരു കീടബാധയും ഉണ്ടായില്ല, അത് കൊണ്ട് തന്നെ കീടനാശിനിപ്രയോഗം ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. മണ്ണില്‍ ചേര്‍ത്ത ചാണകപ്പൊടി അല്ലാതെ മറ്റു വളങ്ങള്‍ ഒന്നും നല്‍കിയതുമില്ല. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്, കനത്ത മഴയുള്ളപ്പോള്‍ ഒഴിവാക്കാം.

growing small onions videos

This article is about an experiment about growing onion at home, it’s natural method is using seeds. but here we are taking the waste , small onions etc to grow it naturally. i have filled a grow bag with soil and rotten cow dung, placed onions (waste) over it. cover it using soil, a small layer about 1-2 centimeters. within few days it start growing, no more fertilizers or pesticides used. i got the final output in 2 months, you can try this at home. heavy rain may damage onion growing, watch video and post your comments here.

]]>
https://www.krishipadam.com/growing-small-onions-home/feed/ 0 2352
indian spinach growing kerala video series – പാലക്ക് കൃഷി വീഡിയോകള്‍ https://www.krishipadam.com/indian-spinach-cultivation-videos/ https://www.krishipadam.com/indian-spinach-cultivation-videos/#comments Sun, 11 Feb 2018 07:29:16 +0000 https://www.krishipadam.com/?p=2133 പാലക്ക് കൃഷിപാലക്ക് കൃഷി വിത്ത് പകല്‍ മുതല്‍ വിളവെടുപ്പ് വരെ വീഡിയോകള്‍ – growing indian spinach കൃഷിപാഠം യുട്യൂബ് ചാനല്‍ പാലക്ക് കൃഷി സംബന്ധിച്ച വീഡിയോകള്‍ അടുത്തിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിത്ത് പകല്‍ തുടങ്ങി, തൈകള്‍ പിഴുതു നടല്‍, പരിചരണം , വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ഈ വീഡിയോകളില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ചീര, നിത്യ വഴുതന തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷി രീതികള്‍ ഈ വീഡിയോ ചാനല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിന്‍ എ, വൈറ്റമിന്‍ കെ, വൈറ്റമിന്‍ ബി, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പര്‍, സിങ്ക്‌, […]]]> പാലക്ക് കൃഷി

പാലക്ക് കൃഷി വിത്ത് പകല്‍ മുതല്‍ വിളവെടുപ്പ് വരെ വീഡിയോകള്‍ – growing indian spinach

കൃഷിപാഠം യുട്യൂബ് ചാനല്‍ പാലക്ക് കൃഷി സംബന്ധിച്ച വീഡിയോകള്‍ അടുത്തിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിത്ത് പകല്‍ തുടങ്ങി, തൈകള്‍ പിഴുതു നടല്‍, പരിചരണം , വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ഈ വീഡിയോകളില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ചീര, നിത്യ വഴുതന തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷി രീതികള്‍ ഈ വീഡിയോ ചാനല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിന്‍ എ, വൈറ്റമിന്‍ കെ, വൈറ്റമിന്‍ ബി, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പര്‍, സിങ്ക്‌, ഫോസ്‌ഫറസ്‌, തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ്‌ ഈ ഇലക്കറി. കേരളത്തില്‍ അധികം ആളുകള്‍ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്പിനാച്ച്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ നന്നായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്, ചീര പോലെ എളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് ഇതിന്റെ തൈകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, palakk വിത്തുകള്‍ ലോക്കല്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്, അല്ലെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുവാന്‍ സാധിക്കും. https://www.allthatgrows.in/ പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വിത്തുകള്‍ വാങ്ങുവാന്‍ സാധിക്കും.

വിത്ത് പാകല്‍

6 മണിക്കൂര്‍ വിത്തുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്തു വെയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, വിത്തുകള്‍ വേഗത്തില്‍ മുളച്ചു വരുവാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും. 3-4 ദിബ്സം കൊണ്ട് തന്നെ വിത്തുകള്‍ മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നു, 3-4 ഇല പരുവം ആകുമ്പോള്‍ അവ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ മാറ്റി നടാന്‍ സാധിക്കും. ജൈവ വളങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ പാലക്ക് കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഈ കൃഷി വീഡിയോ സീരിസിലെ ആദ്യ ഭഗം വിത്തുകള്‍ പകുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സീഡിംഗ് ട്രേകളില്‍ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നിറച്ചു വിത്തുകള്‍ പാകുന്നു, മണ്ണ് + ഉണങ്ങിയ ചാണക പ്പൊടി + ചകിരിച്ചോര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നു. അവയില്‍ പാകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സ്പിനാച് വിത്തുകള്‍ മുളച്ചു വരുന്നു, അവ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ നടുന്നു. ഒരു വലിയ ഗ്രോ ബാഗില്‍ 6-10 തൈകള്‍ വരെ നടുവാന്‍ സാധിക്കും. ഗ്രോ ബാഗ്, അവ നിറയ്ക്കുന്നത്, തുടങ്ങിയവ പല പോസ്റ്റുകളില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി തൈകള്‍ മാറ്റി നടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്നാ പോസ്റ്റും ഇതോടൊപ്പം നോക്കാവുന്നതാണ്.

വള പ്രയോഗം

വളമായി ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ്, കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് (കടല പിണ്ണാക്ക്), ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി തുടങ്ങിയ മാത്രമാണ് നല്‍കിയത്. ഡിസംബര്‍ 28 നു വിത്തുകള്‍ പാകി ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം വിളവെടുപ്പ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചു, വലിയ ഇലകളാണ് നമ്മള്‍ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് . ചെറിയ ഇലകള്‍ നില നിര്‍ത്തുക, വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അവയും വിളവെടുപ്പിനു തയ്യാറാകും. ഒരു palakku ചെടിയില്‍ നിന്നും ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമാകുന്നു. കാര്യമായ കീട ബാധയൊന്നും ഇതില്‍ കണ്ടില്ല, കഴിവതും കീടനാശിനികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചീര പോലെ തന്നെയാണ് പരിചരണം, ശരീരഭാരം കുറക്കുന്നതിനും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായിക്കും. ഇലക്കറികള്‍ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രതെയ്കിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കടുത്ത വേനല്‍ ഒഴികെയുള്ള കാലാവസ്ഥയില്‍ (പ്രതെയ്കിച്ചു ശീതകാലത്ത്) കേരളത്തില്‍ വളരെ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് paalakk.

പാലക്ക് കൃഷി indian spinach growing
indian spinach cultivation

This article is about the video series about indian spinach, we have updated our youtube channel with palakku cultivation. please watch all the videos and post your doubts here.

]]>
https://www.krishipadam.com/indian-spinach-cultivation-videos/feed/ 5 2133
കൊത്തമര കൃഷി ജൈവ രീതിയില്‍ – cluster beans cultivation kerala using organic methods https://www.krishipadam.com/cluster-beans-cultivation/ https://www.krishipadam.com/cluster-beans-cultivation/#comments Sat, 13 May 2017 05:52:24 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=2001 cluster beans cultivationകൊത്തമര കൃഷി ജൈവ രീതിയില്‍ – cluster beans cultivation കൊത്തമര, കേരളത്തില്‍ അധികം കൃഷി ചെയ്യാത്ത എന്നാല്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് ചീനി അമരയ്ക്ക അഥവാ കൊത്തമര കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സീഡിംഗ് ട്രേ അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ പാകുന്ന വിത്തുകള്‍ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മുളപൊട്ടും. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവയുടെ വിത്തുകള്‍ കിളിര്‍ത്തു തുടങ്ങും, മിതമായി നനച്ചു കൊടുക്കുക. 2 ആഴ്ച പ്രായമായ തൈകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ മാറ്റി […]]]> cluster beans cultivation

കൊത്തമര കൃഷി ജൈവ രീതിയില്‍ – cluster beans cultivation

കൊത്തമര കൃഷി
cluster beans cultivation

കൊത്തമര, കേരളത്തില്‍ അധികം കൃഷി ചെയ്യാത്ത എന്നാല്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. വിത്തുകള്‍ പാകിയാണ് ചീനി അമരയ്ക്ക അഥവാ കൊത്തമര കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സീഡിംഗ് ട്രേ അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ പാകുന്ന വിത്തുകള്‍ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മുളപൊട്ടും. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവയുടെ വിത്തുകള്‍ കിളിര്‍ത്തു തുടങ്ങും, മിതമായി നനച്ചു കൊടുക്കുക. 2 ആഴ്ച പ്രായമായ തൈകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ മാറ്റി നടാം. നടുമ്പോള്‍ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എനിക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്താണ്‌ ഇതിന്റെ വിത്തുകള്‍ അയച്ചു തന്നത്. cluster beans കേരളത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്ത ആളുകളുടെ അനുഭവത്തില്‍ , ഇവ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ നല്ല വിളവു തരും. ഗ്രോ ബാഗുകള്‍, അവയില്‍ നിറയ്ക്കുന്ന മിശ്രിതം, വള പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ നാം കുറെയേറെ തവണ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതാണ്. ഗ്രോ ബാഗുകള്‍ നിറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ആ പോസ്റ്റുകള്‍ ചെക്ക്‌ ചെയ്യുക.

cluster beans growing video

ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ മാറ്റി നട്ട cluster beans തൈകള്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളര്‍ന്നു വന്നു. ഒന്നര മാസം ആയപ്പോള്‍ അവ പൂത്തു തുടങ്ങി, ഒരു കുലയില്‍ കുറെയധികം കായകള്‍ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച്, ജൂണ്‍-ജൂലായ് എന്നീ മാസങ്ങള്‍ ഇവ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. വളര്‍ന്നു വരുന്ന ചെടികള്‍ക്ക് താങ്ങ് കൊടുക്കണം (stay). വിത്ത് മുളച്ചു ഏതാണ്ട് 45 ദിവസം കൊണ്ട് cluster beans പൂവിടും. പൂവിട്ടു 10-15 ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കായകള്‍ മൂപ്പെത്തും. കാര്യമായ രോഗ കീട ബാധകള്‍ ചെടികളില്‍ കണ്ടില്ല. ചില ചെടികളില്‍ പയര്‍ ചെടികളെ ബാധിക്കുന്ന മുഞ്ഞയുടെ ആക്രമണം കണ്ടിരുന്നു. വേപ്പെണ്ണ, കാന്താരി മുളക് പ്രയോഗം കൊണ്ട് അവ നിയന്ത്രണം ചെയ്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ കൃഷിപാഠം യുട്യൂബ് ചാനലില്‍ ലഭ്യമാണ്.

caring tips

guar beans cultivation
guar beans cultivation

കൂടുതല്‍ ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക. കൃഷിപാഠം യുട്യൂബ് ചാനല്‍ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പുതിയ വീഡിയോകള്‍ കാണാം.

]]>
https://www.krishipadam.com/cluster-beans-cultivation/feed/ 2 2001
കൂര്‍ക്ക കൃഷി രീതി – Chinese Potato Cultivation Using Organic Methods https://www.krishipadam.com/plectranthus-rotundifolius/ https://www.krishipadam.com/plectranthus-rotundifolius/#comments Sun, 01 Jan 2017 05:08:27 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=219 koorkka krishiതികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ അഥവാ കൂര്‍ക്ക കൃഷി cheyyaam കേരളത്തിന്‍റെ കാലാവസ്ഥ കൂര്‍ക്ക കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അധികം പരിചരണം ഒന്ന് വേണ്ടാത്ത കൂര്‍ക്ക വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. പോഷക ഗുണവും ഔഷധ ഗുണവും ഏറെയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞന്‍ കൂര്‍ക്കയില്‍ . അന്നജം, കാത്സ്യം, ഇരുമ്പ്, തയമിന്‍ , റൈബോഫ്ലോവിന്‍ , നിയാസിന്‍ , ജീവകം സി ഇവയൊക്കെയാണ് കൂര്‍ക്കയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ. കിഴങ്ങ് വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട വിളയാണ് കൂര്‍ക്ക. കൂര്‍ക്ക കൃഷി ചെയ്യാന്‍ […]]]> koorkka krishi

തികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ അഥവാ കൂര്‍ക്ക കൃഷി cheyyaam

കൂര്‍ക്ക കൃഷി
koorkka

കേരളത്തിന്‍റെ കാലാവസ്ഥ കൂര്‍ക്ക കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അധികം പരിചരണം ഒന്ന് വേണ്ടാത്ത കൂര്‍ക്ക വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. പോഷക ഗുണവും ഔഷധ ഗുണവും ഏറെയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞന്‍ കൂര്‍ക്കയില്‍ . അന്നജം, കാത്സ്യം, ഇരുമ്പ്, തയമിന്‍ , റൈബോഫ്ലോവിന്‍ , നിയാസിന്‍ , ജീവകം സി ഇവയൊക്കെയാണ് കൂര്‍ക്കയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ. കിഴങ്ങ് വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട വിളയാണ് കൂര്‍ക്ക. കൂര്‍ക്ക കൃഷി ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ സമയം ജൂലൈ മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള മാസങ്ങള്‍ ആണ്. ഏകദേശം 4-5 മാസങ്ങള്‍ വേണം വിളവെടുക്കാന്‍ .

വീഡിയോ കാണാം

കൂര്‍ക്ക കൃഷിയുടെ ആദ്യ സംശയം , എന്താണ് നടുന്നത് എന്നാണ് ?. ചെറിയ കൂര്‍ക്കകള്‍ ആണോ നടുക ?. അല്ല , കൂര്‍ക്കകള്‍ പാകി മുളപ്പിച്ചു അതിന്റെ തലപ്പുകള്‍ (വള്ളികള്‍ ) ആണ് നടുക. തലപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കുക്ക എന്നതാണ് കൂര്‍ക്ക കൃഷിയുടെ ആദ്യ കടമ്പ. വിത്ത് കിഴങ്ങ് കിട്ടുമെങ്കില്‍ അത് പാകി വള്ളികള്‍ തയ്യാറാക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ കടയില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഉരുണ്ട കൂര്‍ക്ക പാകാം. ഞാന്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അങ്ങിനെയാണ് തലപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. ശ്രീധര, നിധി, സുഫല തുടങ്ങിയ കുറെ നാടന്‍ കൂര്‍ക്ക ഇനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

നടേണ്ട വിധം

തലപ്പുകള്‍ റെഡി ആയാല്‍ പിന്നെ നടാം. ചെറിയ രീതിയില്‍ ഉള്ള പരീക്ഷണം ആണെങ്കില്‍ ഗ്രോ ബാഗില്‍ / പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്കില്‍ നടീല്‍ മിശ്രിതം നിറച്ചു അതില്‍ തലപ്പുകള്‍ നടാം. നിലത്താണെങ്കില്‍ മണ്ണ് നന്നായി കിളക്കുക. അടിവളവായി ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി, എല്ല് പൊടി കൂടെ വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ചേര്‍ക്കാം. കൂര്‍ക്കയുടെ പ്രധാന ശത്രു നിമാ വിരയാണ് , വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നത് ഇവയെ തടയും. അത് കഴിഞ്ഞു 45 സെന്റി മീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ വാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി 30 സെന്റി മീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ കൂര്‍ക്ക തലപ്പുകള്‍ / വള്ളികള്‍ നടാം. വള്ളികള്‍ ലംബമായോ കിടത്തിയോ 4-5 സെ.മീറ്റര്‍ താഴ്ചയില്‍ തലപ്പത്തുള്ള മുകുളങ്ങള്‍ പുറത്തുകാണുന്ന തരത്തില്‍ നടുക.

വിളവെടുപ്പ് – വള്ളികള്‍ ഉണങ്ങുന്നതാണ് കൂര്‍ക്ക വിളവെടുക്കാന്‍ റെഡി എന്നതിന്‍റെ സൂചന. ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം മണ്ണ് കിളച്ചു കൂര്‍ക്ക വിളവെടുക്കാം.

സ്വന്തം അനുഭവം – ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ ഒരു വളവും ചെയ്യാതെ ഞാന്‍ കൂര്‍ക്ക നട്ടു. നല്ല വിളവാണ് ലഭിച്ചത്. അതിന്റെ ചിത്രം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. രുചി അതി ഗംഭീരം ആയിരുന്നു.

]]>
https://www.krishipadam.com/plectranthus-rotundifolius/feed/ 3 219
ഇഞ്ചി കൃഷി ഗ്രോ ബാഗില്‍ – ജൈവ കൃഷി രീതിയില്‍ https://www.krishipadam.com/ginger-in-grow-bag/ https://www.krishipadam.com/ginger-in-grow-bag/#respond Sat, 21 Nov 2015 15:12:05 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=1151 ഇഞ്ചി ഗ്രോ ബാഗില്‍ തികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ എങ്ങിനെ കൃഷി ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം, ഗ്രോ ബാഗിന് പകരം ചെടിച്ചട്ടി, പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്ക് , കവര്‍ ഒക്കെയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കാര്യം ഓര്‍മ്മ വെക്കുക മണ്ണില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധി മുട്ടുള്ളവര്‍ മാത്രം ടെറസ് കൃഷി അവലംബിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്ഥല പരിമിതി, സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിക്കാതെ വരിക, തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ മട്ടുപ്പാവ് / ടെറസ് കൃഷിക്കായി […]]]>

ഇഞ്ചി ഗ്രോ ബാഗില്‍ തികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ എങ്ങിനെ കൃഷി ചെയ്യാം

ഇഞ്ചി കൃഷി
Ginger Cultivation In Grow Bag

ഇഞ്ചി വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം, ഗ്രോ ബാഗിന് പകരം ചെടിച്ചട്ടി, പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്ക് , കവര്‍ ഒക്കെയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കാര്യം ഓര്‍മ്മ വെക്കുക മണ്ണില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധി മുട്ടുള്ളവര്‍ മാത്രം ടെറസ് കൃഷി അവലംബിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്ഥല പരിമിതി, സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിക്കാതെ വരിക, തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ മട്ടുപ്പാവ് / ടെറസ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗപെടുത്താം. ഗ്രോ ബാഗ് എന്താണെന്നു അതിന്റെ മേന്മകളും നമ്മള്‍ വളരെയധികം തവണ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതാണ്. ഗ്രോ ബാഗില്‍ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നും , അവയിലെ നടീല്‍ മിശ്രിതം എന്തൊക്കെയാണെന്നും കുറെയധികം തവണ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തതാണ്.

cultivate ginger in home terrace garden using organic methods video

ഇഞ്ചിയുടെ നടീല്‍ വസ്തു അതിന്റെ ഭൂകാണ്ഡമാണ് , രോഗ കീട വിമുക്തമായ വിത്തിഞ്ഞിയാണ് നടുന്നത്. നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ള (വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കാത്ത) മണ്ണാണ് ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം. വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാല്‍ ചീഞ്ഞു പോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇഞ്ചി കൃഷിയിലെ പ്രധാന വില്ലന്‍ ആണ് ചീയല്‍ രോഗം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഞാന്‍ കുറച്ചു ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വിളവാണ് ലഭിച്ചത്, ഇത്തവണയും കുറച്ചു ഇഞ്ചി നട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍. മേല്‍ മണ്ണിനൊപ്പം ഉണങ്ങിയ ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം/ചാണകപ്പൊടി ,വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്, എല്ല് പൊടി ഇവ ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കും. മണ്ണ് നിറച്ച ശേഷം 3-4 ഇഞ്ചി അതില്‍ നടുന്നു, വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചു പച്ച ചാണകം കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. വേറെ വളപ്രയോഗം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല.

ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മേയ് മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞാണ്, മഴയ ആശ്രയിച്ച കൃഷി രീതിയാണ്‌. സ്യൂഡോമോണാസ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. കാര്യമായ കേട് ബാധയൊന്നും ഗ്രോ ബാഗിലെ ഇഞ്ചി കൃഷിയില്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങള്‍ക്കും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം, നല്ല വിളവു ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഏതാണ്ട് ആറു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വിളവെടുക്കാം. കൂടുതല്‍ ജൈവ കൃഷി വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും കൃഷി രീതികള്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക.

]]>
https://www.krishipadam.com/ginger-in-grow-bag/feed/ 0 1151
മത്തന്‍ കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും ജൈവ രീതിയില്‍ – Pumpkin Cultivation https://www.krishipadam.com/pumpkin-cultivation/ https://www.krishipadam.com/pumpkin-cultivation/#comments Thu, 28 May 2015 04:53:40 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=985 Pumpkin Female Flowerമത്തന്‍ കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും ജൈവ രീതിയില്‍ മത്തന്‍ കൃഷി വളരെ എളുപ്പവും കാര്യമായ പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും ജൈവ രീതിയില്‍ മത്തന്‍ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. വിത്തുകള്‍ ആണ് കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിത്തുകള്‍ പാകി തൈകള്‍ മുളപ്പിച്ചു പറിച്ചു നടാം. നടുമ്പോള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ അടിവളം കൊടുക്കാം, അതിനായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, കോഴി വളം, എല്ലുപൊടി, ഉണങ്ങി പൊടിച്ച കരിയില, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കം. വിത്തുകള്‍ നടുന്നതിന് മുന്‍പ് […]]]> Pumpkin Female Flower

മത്തന്‍ കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും ജൈവ രീതിയില്‍

Pumpkin Female Flower
Pumpkin Female Flower

മത്തന്‍ കൃഷി വളരെ എളുപ്പവും കാര്യമായ പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും ജൈവ രീതിയില്‍ മത്തന്‍ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. വിത്തുകള്‍ ആണ് കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിത്തുകള്‍ പാകി തൈകള്‍ മുളപ്പിച്ചു പറിച്ചു നടാം. നടുമ്പോള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ അടിവളം കൊടുക്കാം, അതിനായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, കോഴി വളം, എല്ലുപൊടി, ഉണങ്ങി പൊടിച്ച കരിയില, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കം. വിത്തുകള്‍ നടുന്നതിന് മുന്‍പ് 6 മണിക്കൂര്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അമ്പിളി എന്ന മത്തന്‍ ഇനം കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. 5 കിലോ വരെ തൂക്കം ലഭിക്കുന്ന വലിയ കായകള്‍ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സരസ്, അര്‍ക്കാ സൂര്യമുഖി, അര്‍ക്ക ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളും ഉണ്ട്. വി എഫ് പി സി കെ കാക്കനാട് മത്തന്‍ തൈകള്‍ വിലപ്പന നടത്താറുണ്ട്‌. വി എഫ് പി സി കെ വിലാസങ്ങള്‍ക്കായ് ഇവിടെ നോക്കാം.

മത്തന്‍ വള്ളി വീശി തുടങ്ങുമ്പോള്‍ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് (കടല പിണ്ണാക്ക്) കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനായി കുറച്ചു കടല പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടു 2-3 ദിവസം വെച്ച ശേഷം നേര്‍പ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണില്‍ ഇട്ടാല്‍ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകും, അതൊഴിവാക്കാന്‍ ആണ് അത് പുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ നാമ്പ് നുള്ളി വിടുന്നത് കൂടുതല്‍ തണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കും. മത്തന്‍ കൃഷി പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഖട്ടം അതിന്റെ പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആണ്. കൃത്രിമമായ പരാഗണം ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ കായകള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. സ്വാഭാവികമായ പരാഗണം ഇപ്പോള്‍ കുറവായി ആണ് നടക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് നമ്മള്‍ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആദ്യം ഉണ്ടാകുക ആണ്‍ പൂക്കള്‍ ആണ്, പെന്‍ പൂക്കള്‍ പിന്നീട് ഉണ്ടാകും. പെണ്‍ പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പരാഗണം നടത്തി കൊടുക്കണം. മത്തന്‍ കൃഷിയിലെ കൃതിമ പരാഗണം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ നിന്നും വായിക്കാം.

Pumpkin Male Flower
Pumpkin Male Flower

പ്രധാന അക്രമി കായീച്ച ആണ്, പരാഗണം നടത്തി കായകള്‍ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചാല്‍ നമുക്ക് അവയുടെ ആക്രമണം തടയാം. ഉണങ്ങിയ കരിയില കൊണ്ട് മൂടി മത്തന്‍ കായകള്‍ സംരക്ഷിക്കാം. പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് മത്തന്‍ അത്ര നല്ലതല്ല. മത്തന്‍ പൂക്കളും ഇളം തണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് സ്വാദിഷ്ട്ടമായ തോരന്‍ ഉണ്ടാക്കാം.

]]>
https://www.krishipadam.com/pumpkin-cultivation/feed/ 3 985
കൃത്രിമ പരാഗണം മത്തന്‍ ചെടികളില്‍ – Artificial Pollination In Pumpkin https://www.krishipadam.com/artificial-pollination/ https://www.krishipadam.com/artificial-pollination/#comments Mon, 04 May 2015 06:02:19 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=939 Artificial Pollination Methodsഎന്താണ് കൃത്രിമ പരാഗണം ?, എന്താണ് അത് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം ? എന്താണ് പരാഗണം ?. പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി സസ്യങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് പരാഗണം. ചെടികളുടെ പൂക്കളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൂമ്പൊടികൾ ചെറുപ്രാണികൾ/ചിത്രശലഭങ്ങള്‍/കാറ്റ് ഇവയിലൂടെ പരാഗണം നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും അവയെ ആക്രമിക്കാന്‍ അല്ല എത്തുന്നത്‌. പരാഗണം നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ജീവികളും അവയില്‍ ഉണ്ട്. പരാഗണം നടന്നാല്‍ മാത്രം കായ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പച്ചക്കറി വിളകള്‍ ഉണ്ട്. അവയില്‍ […]]]> Artificial Pollination Methods

എന്താണ് കൃത്രിമ പരാഗണം ?, എന്താണ് അത് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം ?

കൃത്രിമ പരാഗണം
Artificial Pollination Methods

എന്താണ് പരാഗണം ?. പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി സസ്യങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് പരാഗണം. ചെടികളുടെ പൂക്കളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൂമ്പൊടികൾ ചെറുപ്രാണികൾ/ചിത്രശലഭങ്ങള്‍/കാറ്റ് ഇവയിലൂടെ പരാഗണം നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും അവയെ ആക്രമിക്കാന്‍ അല്ല എത്തുന്നത്‌. പരാഗണം നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ജീവികളും അവയില്‍ ഉണ്ട്. പരാഗണം നടന്നാല്‍ മാത്രം കായ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പച്ചക്കറി വിളകള്‍ ഉണ്ട്. അവയില്‍ ഒന്നാണ് മത്തന്‍. കായ ഉണ്ടാകുകയും അവ കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ പരാഗണം നടക്കാത്തത് മൂലമാണ്. ഇവിടെ നാം കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുന്നു. ബിജു മാണി എന്ന സ്നേഹിതന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അനുവാദത്തോടെ അത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

എന്റെ മത്താന്വോഷണ പരീക്ഷണങ്ങള്‍…….

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നട്ട മത്തന്‍ മുളച്ചതേയില്ലായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട്, കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ട സന്തോഷത്തില്‍ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ മത്തന്റെ ഒരു ഇല മണ്ണിനു മുകളില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവന്‍ തകിടം മറിച്ചു – വന്ന ഒരു പെണ്പൂവുപോലും മത്തനായി മാറാതെ പൂവ് വിരിയുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ, ടൈറ്റാനിക്കിലെ റോസിന്റെ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലെ മുഖം പോലെ ചുങ്ങിച്ചുളുങ്ങി പൊഴിയുന്നത് തുടര്‍ക്കഥ ആയപ്പോള്‍ ആണ് എന്നാല്‍ അതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഒന്ന് തേടാം എന്ന് വെച്ചത്. internet ഇല്‍ കണ്ട പല പൊടിക്കൈകളും (മണ്ണിലെ അമ്ലത്വവും, നനയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ന്യൂട്രിയെന്റ്റ് കുറവും ഒക്കെ) പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍ പോലും പെണ് പൂക്കളില്‍ ഒരു ജീവി (പ്രാണി/ഈച്ച/ശലഭം ഇവയൊന്നും) പോലും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങള്‍ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രെദ്ധിച്ചത്. പൊതുവേ കൊതുക്/പ്രാണി/ഈച്ച ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഏറിയ ആണ് ഞങ്ങളുടേത് – അത് കൊണ്ട് ആണ് ആദ്യമേ അത് സ്രെദ്ധയില്‍ പെടാതിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത് താല്‍പ്പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്കായി ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നു.

* നന അനുസരിച്ചു ഞാന്‍ നട്ട വെറൈറ്റി മത്തനില്‍, ഏതാണ്ട് പന്തണ്ട് ആണ്‍ പൂവിനു ഒരു പെണ് പൂവ് എന്ന കണക്കില്‍ ആണ് പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്റെ മൂന്നു മത്തനിലും ഈ കണക്കില്‍ ആണ് ഒരേ നിലവാരത്തില്‍ ഉള്ള നന കൊടുക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്.
* പൊതുവേ, ഏരിയല്‍ പോളിനെഷന്‍ (കാറ്റ് വഴി) മത്തനില്‍ നടക്കുന്നില്ല.
* ആണ്‍ പൂക്കളില്‍ ഒരു തരം ചെറിയ ഉറുമ്പ്‌ വല്ലപ്പോഴും കയറുന്നുന്ടെങ്കിലും പെണ് പൂക്കളുടെ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് അവര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നെയില്ല (വല്ല ഫെറാമോണ്‍ കാരണങ്ങളും കണ്ടേക്കാം). ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു വേവിച്ച പയര്‍ കൊണ്ട് ഇതില്‍ തുടര്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

അപ്പോള്‍ പിന്നെ Dr. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ റോള്‍ ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി ഏറ്റെടുത്തു. അതിരാവിലെ തന്നെ Artificial Pollination തുടങ്ങി. റിസള്‍ട്ട് അതി ഗംഭീരം ആയിരുന്നു. പോളിനെഷന്‍ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു മത്തങ്ങ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. (അതിനു മുന്‍പ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചു പെണ്പൂക്കള്‍ ഒരു ചെടിയില്‍ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു കൃത്രിമ പരാഗണം തുടങ്ങിയത്). കൃത്രിമ പരാഗണ ത്തിനുള്ള എന്റെ modus operandi ഇങ്ങനെ ആണ്.

* ഒരു ചെടിയിലെ ആണ്‍ പൂക്കള്‍ മറ്റേ ചെടിയിലേക്ക് പരാഗണം ചെയ്യാനായി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. (അതെ ചെടിയില്‍ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും മത്തങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് – പക്ഷെ, അത് അതെ ചെടിയില്‍ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പെണ് പൂവ് ആണ് എനിക്ക് പിന്നീടു നഷ്ടം ആയതു). നമ്മുടെ രാജ് കുമാര്‍ജി പറഞ്ഞ പോലെ, ഇനി വലിപ്പം കൂടുതല്‍ ഉള്ള മത്തങ്ങ അത് വഴി ഉണ്ടായാല്‍ നല്ലതല്ലേ?
* ആദ്യമായി ആണ്‍ പൂവിന്റെ ഇതളും അതിന്റെ ചുറ്റിലും ഉള്ള (പച്ച നിറത്തില്‍ ഉള്ള) sepal ഉം കൈകൊണ്ടു തന്നെ പതിയെ കീറി കളയുക (ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ ഇത് ഫ്രിഡ്ജില്‍ വെച്ചു തോരന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു). കൂടെയുള്ള ചിത്രത്തില്‍ അങ്ങനെ കീറിയ ഒരു ആണ് പൂവ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ stamen തനിയെ ഒരു വിരല്‍ പോലെ നീണ്ടു നില്‍പ്പുണ്ടാവും.
* ഇടതു കൈകൊണ്ടു പെണ് പൂവിന്റെ ചുവട്ടില്‍ പിടിച്ചു കൊണ്ട്, ആണ്‍ പൂവിന്റെ stamen അപ്പാടെ പെണ് പൂവിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റി പതിയെ തട്ടുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു പൂമ്പൊടി വീണു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഞാന്‍ നട്ട വെറൈറ്റിയില്‍ പെണ് പൂവില്‍ മധ്യത്തില്‍ ഒരു carpel ഉണ്ട് – അതിന്റെ മധ്യത്തില്‍ ആണ് stigma – അവിടെയാണ് പൂമ്പൊടി വീഴേണ്ടത്. ഞാന്‍ ഈ stamen അവിടെ തന്നെ (carpel നു ഉള്ളില്‍) ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
* ഇനിയാണ് പ്രധാന കാര്യം – ഏതു ചെടിയില്‍ നിന്നും ആണ് ആണ്‍ പൂവ് എടുത്തത്, എന്നാണു പരാഗണം ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഒരു പേപ്പറില്‍ എഴുതി ഞാന്‍ ഓരോ പെണ്‍പൂവിന്റെയും ചുവട്ടില്‍ തന്നെ ഫോയിലില്‍ പൊതിഞ്ഞു വെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. (പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ കാരണം കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും). ചെറിയ മത്തന്‍ കായ ആയി കഴിയുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഇത് മാറ്റും.

ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പെണ് പൂവും കായ ആകുന്നുണ്ട്. ഒരു മത്തയില്‍ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം മത്തങ്ങ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ?

]]>
https://www.krishipadam.com/artificial-pollination/feed/ 3 939
കൃഷി ആപ്പ് – കൃഷിപാഠം അണ്ട്രോയിഡ് ആപ്പ്ളിക്കേഷന്‍ https://www.krishipadam.com/krishi-app/ https://www.krishipadam.com/krishi-app/#comments Sat, 24 Jan 2015 16:35:17 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=1158 കൃഷിപാഠം അണ്ട്രോയിഡ് ആപ്പ്ളിക്കേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ് – കൃഷി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങള്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മലയാളം പോര്‍ട്ടല്‍ ആണ് കൃഷിപാഠം.കോം . ക്രിഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത‍ കൂടി, ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ ഇനി എളുപ്പത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ വായിക്കാം. കൃഷി മലയാളം ആപ്പ്ളിക്കേഷന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. […]]]>

കൃഷിപാഠം അണ്ട്രോയിഡ് ആപ്പ്ളിക്കേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ് – കൃഷി ആപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃഷി ആപ്പ്
Krishi App

ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങള്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മലയാളം പോര്‍ട്ടല്‍ ആണ് കൃഷിപാഠം.കോം . ക്രിഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത‍ കൂടി, ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ ഇനി എളുപ്പത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ വായിക്കാം. കൃഷി മലയാളം ആപ്പ്ളിക്കേഷന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ കണക്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പോലും ഈ കൃഷി ആപ്പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കൃഷി ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തു അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ ഓഫ്‌ ലൈന്‍ (നെറ്റ് ഇല്ലാതെ) ആയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെറും 2 എം ബി മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഫയല്‍ സൈസ്, അത് കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ നിറഞ്ഞ അടുത്ത വേര്‍ഷന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്‌. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന വേര്‍ഷന്‍ സിമ്പിള്‍ ആയ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുതേ. ഈ കൃഷി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ” krishi app ” എന്ന് സേര്‍ച്ച്‌ ചെയ്താല്‍ മതി. പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകാന്‍ അതിലെ റിഫ്രെഷ് ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍ അപ്പ്ഡേറ്റ് ഇന്റെനെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ആവശ്യമാണ്, ഒരിക്കല്‍ അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ പിന്നെ ഓഫ്‌ ലൈന്‍ ആയും വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്യും.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

]]>
https://www.krishipadam.com/krishi-app/feed/ 4 1158
കൊക്കോ പീറ്റ് (ചകിരി ചോറ്) ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതി https://www.krishipadam.com/coco-peat/ https://www.krishipadam.com/coco-peat/#respond Thu, 01 Jan 2015 11:50:26 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=500 കൊക്കോ പീറ്റ്കൊക്കോ പീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതി ഗ്രോ ബാഗിനെക്കുറിച്ചും അതിലെ നടീല്‍ മിശ്രിതത്തെ ക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചകിരി ചോറ് നെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. തോണ്ടില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന ചകിരി ചോറിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി പ്രോസെസ്സ് ചെയ്തു വരുന്ന കൊക്കോ പീറ്റ് ന്റെ കാര്യം ആണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണിനു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൊക്കോപീറ്റ്. വിപണിയില്‍ പല കമ്പനികളുടെ പല പേരിലുള്ള കൊക്കോ പീറ്റ് ലഭ്യമാണ്. സ്റെര്‍ലിംഗ് കമ്പനി ഇറക്കുന്ന കൊക്കോപീറ്റ് ന്റെ […]]]> കൊക്കോ പീറ്റ്

കൊക്കോ പീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതി

ഗ്രോ ബാഗിനെക്കുറിച്ചും അതിലെ നടീല്‍ മിശ്രിതത്തെ ക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചകിരി ചോറ് നെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. തോണ്ടില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന ചകിരി ചോറിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി പ്രോസെസ്സ് ചെയ്തു വരുന്ന കൊക്കോ പീറ്റ് ന്റെ കാര്യം ആണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണിനു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൊക്കോപീറ്റ്. വിപണിയില്‍ പല കമ്പനികളുടെ പല പേരിലുള്ള കൊക്കോ പീറ്റ് ലഭ്യമാണ്. സ്റെര്‍ലിംഗ് കമ്പനി ഇറക്കുന്ന കൊക്കോപീറ്റ് ന്റെ പേര് നിയോപീറ്റ് എന്നാണ്. അര കിലോ , അഞ്ചു കിലോ അളവുകളില്‍ ഇവ ലഭ്യം ആണ്. അഞ്ചു കിലോയുടെ വില 130 രൂപ ആണ്. മണ്ണിനു പകരം ആയി അല്ലെങ്കില്‍ മണ്ണും കൂടി ചേര്‍ത്ത് ഇവ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ നിറയ്ക്കാം.

കൊക്കോ പീറ്റ്
കൊക്കോ പീറ്റ്

കംപ്രെസ്സ് ചെയ്താണ് കൊക്കോപീറ്റ് നമ്മുടെ കൈകളില്‍ എത്തുന്നത്‌ , വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടാല്‍ അവ വലുപ്പത്തിന്റെ 5 ഇരട്ടി ആകും . അതായതു 1 കിലോ കൊക്കോ പീറ്റ് ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം ചേര്‍ത്താല്‍ 5 കിലോ ആകും. ഇതും മണ്ണും തുല്യ അളവില്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗ്രോ ബാഗില്‍ / പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്കില്‍ / ചെടിച്ചട്ടിയില്‍ ഒക്കെ നിറയ്ക്കാം. എന്താണ് ഇതിന്റെ മേന്മകള്‍ എന്ന് നോക്കാം. ടെറസ്സ് കൃഷിയില്‍ ഇവയുടെ ഉപയോഗം വളരെ വലുതാണ്. മന്നിനേക്കാള്‍ ഭാരം കുറവാണു കൊക്കോപീറ്റിന്, അത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെറസ്സിനുണ്ടാകുന്ന സ്‌ട്രെസ് കുറയുന്നു . വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഇവയുടെ കഴിവ് കൂടെക്കൂടെയുള്ള ജലസേചനം ഒഴിവാക്കുന്നു. വെറും 1-2 കപ്പ്‌ വെള്ളം മതിയാകും ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് , അതും രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക്. കൂടാതെ ചെടികളുടെ വേരുകള്‍ നന്നായി ഇറങ്ങും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കോപീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികള്‍ ഈസി ആയി നമുക്ക് പറിച്ചു മാറ്റി നടാം.

എവിടെ ലഭിക്കും – വളം ഒക്കെ വില്‍ക്കുന്ന കടകളില്‍ ലഭ്യമാണ് , സ്റെര്‍ലിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു , അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എവിടെ ഇത് ലഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. 04846583152, 04842307874, മൊബൈല്‍ – 91 9349387556

]]>
https://www.krishipadam.com/coco-peat/feed/ 0 500
ബീന്‍സ് കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും – Beans Cultivation Using Organic Method https://www.krishipadam.com/beans-cultivation/ https://www.krishipadam.com/beans-cultivation/#comments Mon, 22 Dec 2014 04:27:27 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=840 beens cultivation using organic methodsജൈവ രീതിയില്‍ ബീന്‍സ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിധവും പരിചരണവും രുചികരമായ ബീന്‍സ് തോരന്‍ ഇഷ്ട്ടമില്ലാത്തവര്‍ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ?. പക്ഷെ വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിഷമടിച്ച ബീന്‍സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാന്‍ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. ശീതകാലത്ത് ബീന്‍സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരും, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. ഭാഗികമായി വിഅജയം കണ്ടിരുന്നു, ആദ്യ റൌണ്ട് വിളവിന് ശേഷം ചെടികള്‍ ഉണങ്ങി പോയി. നമ്മുടെ പയറില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തണ്ട് തുരപ്പന്‍ പുഴുവായിരുന്നു വില്ലന്‍. ഉണങ്ങിയ ചെടികള്‍ ഒടിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ അവയ്ക്കിടയില്‍ നുരയ്ക്കുന്ന […]]]> beens cultivation using organic methods

ജൈവ രീതിയില്‍ ബീന്‍സ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിധവും പരിചരണവും

ബീന്‍സ് കൃഷി
beens cultivation using organic methods

രുചികരമായ ബീന്‍സ് തോരന്‍ ഇഷ്ട്ടമില്ലാത്തവര്‍ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ?. പക്ഷെ വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിഷമടിച്ച ബീന്‍സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാന്‍ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. ശീതകാലത്ത് ബീന്‍സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരും, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. ഭാഗികമായി വിഅജയം കണ്ടിരുന്നു, ആദ്യ റൌണ്ട് വിളവിന് ശേഷം ചെടികള്‍ ഉണങ്ങി പോയി. നമ്മുടെ പയറില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തണ്ട് തുരപ്പന്‍ പുഴുവായിരുന്നു വില്ലന്‍. ഉണങ്ങിയ ചെടികള്‍ ഒടിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ അവയ്ക്കിടയില്‍ നുരയ്ക്കുന്ന തണ്ട് തുരപ്പന്‍ പുഴുക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങിനെ ബീന്‍സ് കൃഷി അടുത്ത സീസണിലേക്ക് എത്തി. ഈ വര്‍ഷം കുറച്ചു മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്തു.

വിത്ത് പാകിയാണ് ബീന്‍സ് തൈകള്‍ മുളപ്പിക്കുന്നത്.അടുത്തുള്ള ഒരു കടയില്‍ നിന്നും ആണ് വിത്ത് വാങ്ങിയത് ( ഹരിത വിത്തുകള്‍). 10-12 എണ്ണം പാകി അതില്‍ മിക്കവയും കിളിര്‍ത്തു. പക്ഷെ പറിച്ചു നടാന്‍ 5-6 എണ്ണമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അവ ഗ്രോ ബാഗിലും ഒഴിഞ്ഞ മിട്ടായി ജാറുകളിലും നട്ടു. ആദ്യം മണ്ണിട്ട്‌ പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം ഇട്ടു ഒരു പിടി വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ചേര്‍ത്തു. വീണ്ടും മണ്ണിട്ട്‌ മൂടി തൈകള്‍ പറിച്ചു നട്ടു. നടുന്നതിന് മുന്‍പ് സ്യുഡോമോണസ് ലായനിയില്‍ വേരുകള്‍ അര മണിക്കൂര്‍ മുക്കി വെച്ചു. ശേഷം ബീന്‍സ് തൈകള്‍ നട്ടു, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നനച്ചു കൊടുത്തു.

ഓരോ ആഴ്ചയിലും സ്യുഡോമോണസ് ചുവട്ടില്‍ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിക്കിടെ വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഒരു പിടി 1 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ രണ്ടു ദിവസം വെച്ച തെളി നേര്‍പ്പിച്ചു ഒഴിച്ചും കൊടുത്തു. ഇവയായിരുന്നു എടുത്ത മുന്‍കരുതലുകള്‍, ബീന്‍സ് വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പൂവിട്ടു , കായയും ലഭിച്ചു. കടയില്‍ കാണുന്നതിന്റെ അത്ര വലിപ്പമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ലഭിച്ചവയ്ക്ക് നല്ല രുചിയായിരുന്നു.

വളപ്രയോഗം – രണ്ടു തവണ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് തളിച്ച് കൊടുത്തു, ചെടികളുടെ ചുവട്ടില്‍ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഒരു തവണ കടല പിണ്ണാക്ക് നല്‍കി, ഒരു പിടി എടുത്തു വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടു 2 ദിവസം വെച്ച് , നേര്‍പ്പിച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. പ്രോട്ടിന്‍ സമൃദ്ധം ആണ് ബീന്‍സ്, ശൈത്യ കാലാവസ്ഥയില്‍ ആണ് നന്നായി വളരുക. മറ്റു ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ കാബേജ്, കോളി ഫ്ലവര്‍ , ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഇനി ബീന്‍സും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തു നോക്കാം.

]]>
https://www.krishipadam.com/beans-cultivation/feed/ 1 840
ടെറസ് കൃഷിയില്‍ പന്തല്‍ ഇടുന്ന വിധം – kerala terrace garden stay https://www.krishipadam.com/teraace-framing-stay/ https://www.krishipadam.com/teraace-framing-stay/#respond Wed, 26 Nov 2014 02:45:23 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=812 ടെറസ് കൃഷിടെറസ് കൃഷിയില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് പന്തല്‍ ഇടുന്ന വിധം പല സുഹൃത്തുക്കളും പല തവണയായി ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ആണ്, ടെറസ് കൃഷിയില്‍ പടരുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കാം എന്ന്. പാവല്‍, പയര്‍, പടവലം , കോവല്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് സാദാരണയായി പന്തല്‍ ആവശ്യമുള്ളത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ടെറസില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ പടര്‍ന്നു കയറാന്‍ പന്തലുകള്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കാം. മണ്ണില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ മണ്ണ് മാന്തി കാലുകള്‍ (കമ്പുകള്‍) നാട്ടാന്‍ സാധിക്കും, പക്ഷെ ടെറസില്‍ അത് സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഇവിടെ […]]]> ടെറസ് കൃഷി

ടെറസ് കൃഷിയില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് പന്തല്‍ ഇടുന്ന വിധം

terrace garden panthal
terrace garden panthal

പല സുഹൃത്തുക്കളും പല തവണയായി ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ആണ്, ടെറസ് കൃഷിയില്‍ പടരുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കാം എന്ന്. പാവല്‍, പയര്‍, പടവലം , കോവല്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് സാദാരണയായി പന്തല്‍ ആവശ്യമുള്ളത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ടെറസില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ പടര്‍ന്നു കയറാന്‍ പന്തലുകള്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കാം. മണ്ണില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ മണ്ണ് മാന്തി കാലുകള്‍ (കമ്പുകള്‍) നാട്ടാന്‍ സാധിക്കും, പക്ഷെ ടെറസില്‍ അത് സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, 3 അടി വരെ നീളമുള്ള 1 മുതല്‍ 2 ഇഞ്ച്‌ കനമുള്ള ജി ഐ അല്ലെങ്കില്‍ പി വി സി പൈപ്പുകള്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. വെല്‍ഡിംഗ് വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ്‌ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ഒരു പക്ഷേ അവര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മിച്ചം വന്ന ചെറിയ പൈപ്പ് കഷണങ്ങള്‍ ലഭിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി, അവയും ഇതേ പോലെ 3 അടി നീളത്തില്‍ എടുക്കാം.

making easy garden stay

kerala terrace garden stay
kerala terrace garden stay

ഇനി അവ ഇതേ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌/അല്ലെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവ സെറ്റ് ആയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം, ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ അവയില്‍ കമ്പുകള്‍ കയറ്റി പന്തല്‍ കാലുകള്‍ ആക്കാം. ഇത്തരം 4-6 യൂണിട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി ഈസി ആയി പന്തല്‍ കാലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ചെറിയ കയറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു ചെടികള്‍ പടര്‍ന്നു കയറാന്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം.

ടെറസ് കൃഷി
ടെറസ് കൃഷി

malayalam agriculture videos

krishipadam.com publishing content related with organic farming. terrace farming in kerala now booming, our can check all our posts for tips and tricks. we will update this malayalam agriculture portal regularly with fresh content. subscribe us for all latest news and updates about organic farming. you can subscribe to our YouTube channel for videos.

]]>
https://www.krishipadam.com/teraace-framing-stay/feed/ 0 812
പാവല്‍ കൃഷി ജൈവരീതിയില്‍ – Bitter Gourd cultivation using organic methods https://www.krishipadam.com/paval-krishi/ https://www.krishipadam.com/paval-krishi/#comments Sun, 26 Oct 2014 06:27:57 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=775 പാവല്‍ കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും പാവല്‍ അഥവാ കൈപ്പ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള പച്ചക്കറികളില്‍ ഒന്നാണ്. പാവയ്ക്കാ അഥവാ കയ്പ്പക്ക ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായ തോരന്‍, മെഴുക്കുപുരട്ടി, തീയല്‍ , മുളക് കറി ഇവ തയ്യാറാക്കാം. വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന പാവക്കയുടെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലലോ ?. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിഷമടിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില്‍ ഒന്നാണ് പാവയ്ക്കാ. നമ്മുടെ അടുക്കളതോട്ടത്തില്‍/ടെറസ് കൃഷിയില്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് പാവല്‍. നല്ല പലയിനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്, പ്രിയ, പ്രീതി, പ്രിയങ്ക തുടങ്ങിയവ ചില നല്ലയിനം […]]]>

പാവല്‍ കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും

പാവല്‍ കൃഷി
paval krishi reethikal

പാവല്‍ അഥവാ കൈപ്പ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള പച്ചക്കറികളില്‍ ഒന്നാണ്. പാവയ്ക്കാ അഥവാ കയ്പ്പക്ക ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായ തോരന്‍, മെഴുക്കുപുരട്ടി, തീയല്‍ , മുളക് കറി ഇവ തയ്യാറാക്കാം. വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന പാവക്കയുടെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലലോ ?. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിഷമടിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില്‍ ഒന്നാണ് പാവയ്ക്കാ. നമ്മുടെ അടുക്കളതോട്ടത്തില്‍/ടെറസ് കൃഷിയില്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് പാവല്‍. നല്ല പലയിനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്, പ്രിയ, പ്രീതി, പ്രിയങ്ക തുടങ്ങിയവ ചില നല്ലയിനം പാവല്‍ ഇനങ്ങള്‍ ആണ്. വിത്ത് പാകിയാണ് പാവല്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അതിനായി നല്ലയിനം വിത്തുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. വിത്തുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ അടുത്തുള്ള കൃഷി ഭവന്‍ , കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വി എഫ് പി സി കെ , അടുത്ത് വളം ഒക്കെ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ ഇവയില്‍ അന്വേഷിക്കുക.

sowing bitter gourd seeds

മുളക്കാന്‍ അല്‍പ്പം പ്രയാസമുള്ളതാണ് പാവല്‍ വിത്തുകള്‍. പാകുന്നതിനു മുന്‍പ് 10-12 മണിക്കൂര്‍ വിത്തുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്തു വെച്ചാല്‍ അവ പെട്ടന്ന് മുളച്ചു വരും. സീഡിംഗ് ട്രേ ഉപയോഗിച്ച് വിത്ത് മുളപ്പിക്കല്‍ നോക്കുക. തൈകള്‍ മുളച്ചു രണ്ടാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞു പറിച്ചു നടാം. ഗ്രോ ബാഗിലും ഇവ നടാം, ടെറസ് കൃഷിയില്‍ ഗ്രോ ബാഗില്‍ പാവല്‍ കൃഷി ചെയ്യാം. ഒരു തടത്തില്‍/ഒരു ബാഗില്‍ 1-2 തൈകള്‍ നടുക. അടിവളമായി ഉണങ്ങിയ ചാണകം, ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം, ഉണങ്ങിയ കരിയില , അല്‍പ്പം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് ഇവ ഇടാം. പറിച്ചു നട്ടു ചെടി വളന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കാം. കടല പിണ്ണാക്ക് 1-2 പിടി എടുത്തു ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 2-3 ദിവസം ഇട്ടു വെക്കുക, അതിന്റെ തെളി എടുത്തു ഇരട്ടി വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഫിഷ്‌ അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. സി പോം ലഭ്യമെങ്കില്‍ അതും ഉപയോഗിക്കാം.

Bitter Gourd cultivation
Bitter Gourd cultivation

fertilizers

ചെടികള്‍ വള്ളി വീശി വരുമ്പോള്‍ പന്തല്‍ ഇട്ടു കൊടുക്കണം, 1-2 തൈകള്‍ മാത്രം എങ്കില്‍ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല കുത്തിച്ചാരി വെച്ചു അതിലേക്കു പടര്‍ത്താം. ടെറസില്‍ എങ്കില്‍ ചെറിയ കമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയില്‍ പന്തല്‍ ഉണ്ടാക്കി പടര്‍ത്തുക. ആദ്യം ഉണ്ടാകുക ആണ്‍ പൂക്കള്‍ ആണ്, പിന്നീടു പെണ് പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകും. കായീച്ച ആണ് പാവലിന്റെ പ്രധാന ശത്രു. കായ ആകുന്ന സമയം കടലാസ് കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ച് കായീച്ചയില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാം. കായീച്ചയെ പറ്റി കൂടുതല്‍ ഇവിടെയുണ്ട്.

പോഷക പ്രധാനവും കൂടെ ഔഷധ ഗുണവും ഉണ്ട് പാവയ്ക്കയില്‍. കാത്സ്യം, ഇരുമ്പ് , ജീവം എ, ബി ,സി ഇവ ധാരാളം അടങ്ങിയ പാവക്ക പ്രമേഹം , പൈല്‍സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമ ഔഷധം കൂടിയാണ്.

]]>
https://www.krishipadam.com/paval-krishi/feed/ 3 775
കേരള ടെറസ് കൃഷി – Terrace kitchen garden using organic methods https://www.krishipadam.com/terrace-gardening/ https://www.krishipadam.com/terrace-gardening/#respond Thu, 11 Sep 2014 04:32:06 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=728 Terrace kitchen garden keralaടെറസ് കൃഷി ഒരാമുഖം ഹൌ ഓള്‍ഡ്‌ ആര്‍ യു കണ്ട പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ടെറസ് കൃഷി വലിയ ചെലവുള്ള സംഭവം ആണോ ?. അതിലെ നായിക അഞ്ചു ലക്ഷം ലോണ്‍ എടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അത് കാണുന്ന ആളുകള്‍ വിചാരിക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ടെറസ് കൃഷി വലിയ ചെലവുള്ള സംഭവം ആണെന്നാണ്. സിനിമയില്‍ അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തരം (പൊളി ഹൌസ് പോലെയുള്ള) കൃഷി രീതികള്‍ ആണ്. നമുക്ക് […]]]> Terrace kitchen garden kerala

ടെറസ് കൃഷി ഒരാമുഖം

കേരള ടെറസ് കൃഷി
Terrace kitchen garden kerala

ഹൌ ഓള്‍ഡ്‌ ആര്‍ യു കണ്ട പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ടെറസ് കൃഷി വലിയ ചെലവുള്ള സംഭവം ആണോ ?. അതിലെ നായിക അഞ്ചു ലക്ഷം ലോണ്‍ എടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അത് കാണുന്ന ആളുകള്‍ വിചാരിക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ടെറസ് കൃഷി വലിയ ചെലവുള്ള സംഭവം ആണെന്നാണ്. സിനിമയില്‍ അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തരം (പൊളി ഹൌസ് പോലെയുള്ള) കൃഷി രീതികള്‍ ആണ്. നമുക്ക് വീട്ടില്‍ വേണ്ട പച്ചക്കറികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ പൊളി ഹൌസ് ഒന്നും വെണ്ട. ഓപ്പണ്‍ കൃഷി രീതികള്‍ മാത്രം മതി. ചെലവ് അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അവ.

ഇനി കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ടെറസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ തന്നെയാണ് നല്ലത്. സ്ഥല പരിമിതി, കൃഷി സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിനു സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിക്കാത്തവര്‍ ഇവരൊക്കെയാണ് ടെറസ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്.

ടെറസ് കൃഷിയുടെ മേന്മകള്‍

1, സ്ഥലപരിമിതി മറികടക്കാം
2, സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്നു
3, കീട ബാധ കുറവ്

ടെറസ് കൃഷിയുടെ പോരായ്മകള്‍

കൃത്യമായ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് , കൃത്യമായ ജലസേചനം, വളപ്രയോഗം ഇവ ആവശ്യമാണ്. ചെടികള്‍ക്ക് നാം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം, വളം മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനെ സാധിക്കു. വേനല്‍ക്കാലത്ത് കൃത്യമായ ജലസേചനം ഇല്ലെങ്കില്‍ ചെടികള്‍ വാടി/ഉണങ്ങി പോകും.

ടെറസിനു ദോഷം സംഭവിക്കുമോ ?

ഇനി ചിലരുടെ സംശയം ഇതാണ്. ഒരിക്കലുമില്ല, നിങ്ങള്‍ രാസ വള/കീടനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി. കൂടാതെ ചെടികള്‍ വെക്കുന്ന ചട്ടികള്‍/ഗ്രോ ബാഗ്‌ ഇവയ്ക്കു താഴെ ഇഷ്ട്ടിക വെച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ നല്ലത്,ഊര്‍ന്നിറങ്ങുന്ന ജലം അവ ആഗിരണം ചെയ്തു കൊള്ളും.

എങ്ങിനെ നടും

കഴിവതും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്കുകള്‍/കവറുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. അവ മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പൊടിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങള്‍ കൃഷി തന്നെ മടുത്തു പോകും. ദയവായി പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്കുകള്‍/കവറുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വില കുറവില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കന്നാസുകള്‍ ലഭിക്കുമെങ്കില്‍ (ആക്രി കടകളിലും മറ്റും) അവ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്തിനു ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക. അത്തരം കന്നാസുകള്‍ മുകള്‍ ഭാഗം മുറിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം. അടിവശത്ത് ചെയ്യ ദ്വാരങ്ങള്‍ ഇടാന്‍ മറക്കരുത്.

ചെടി ചട്ടികള്‍ – ഇവ പക്ഷേ ചെലവ് കൂടിയ രീതിയാണ്‌. ഒരു ചെടി ചട്ടിക്കു തന്നെ 100 രൂപ അടുത്ത് വരും, ഉപയോഗ ശൂന്യമായവ ഉണ്ടെകില്‍ അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

ഗ്രോ ബാഗുകള്‍ – ടെറസ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആണ് ഗ്രോ ബാഗുകള്‍, ഗ്രോ ബാഗുകളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്.

നടീല്‍ മിശ്രിതം – മണ്ണ് ലഭ്യമെങ്കില്‍ അത് തന്നെ നിറയ്ക്കുക, കൂടെ ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി, കരിയിലകള്‍, നിയോപീറ്റ് പോലെയുള്ള ചകിരി ചോറ് ഇവയും ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം. നിറയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരിക്കലും കുത്തി നിറയ്ക്കരുത്, അതെ പോലെ മുഴുവന്‍ ഭാഗവും നിറയ്ക്കരുത്, മുക്കാല്‍ ഭാഗം മാത്രം നിറയ്ക്കുക. നടീല്‍ മിശ്രിതം കൂടുതല്‍ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക. നിയോപീറ്റ് കൂടുതല്‍ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക.

]]>
https://www.krishipadam.com/terrace-gardening/feed/ 0 728
സീഡിംഗ് ട്രേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിത്ത് മുളപ്പിക്കല്‍ – Seeding Tray Usage https://www.krishipadam.com/seedling-trays/ https://www.krishipadam.com/seedling-trays/#respond Sat, 09 Aug 2014 16:14:32 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=694 Seeding Tray Usageവിത്ത് മുളപ്പിക്കല്‍ സീഡിംഗ് ട്രേ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് സീഡിംഗ് ട്രേ ?, വിത്തുകള്‍ പാകാനും മുളപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് seeding tray. വിത്തുകള്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ പാകാനും, മുളപ്പിക്കാനും പിന്നെ പറിച്ചു നടാനും ഇവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ച സീഡിംഗ് ട്രേയുടെ ചിത്രം കാണാം. ഇതല്ലാതെ, പേപ്പര്‍ കപ്പുകള്‍, ഡിസ്പോസ്സിബിള്‍ കപ്പുകള്‍ , മുട്ട തോടുകള്‍ ഇവയും ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കില്‍ മെച്ചം എന്ന് […]]]> Seeding Tray Usage

വിത്ത് മുളപ്പിക്കല്‍ സീഡിംഗ് ട്രേ ഉപയോഗിച്ച്

സീഡിംഗ് ട്രേ
Seeding Tray Usage

എന്താണ് സീഡിംഗ് ട്രേ ?, വിത്തുകള്‍ പാകാനും മുളപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് seeding tray. വിത്തുകള്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ പാകാനും, മുളപ്പിക്കാനും പിന്നെ പറിച്ചു നടാനും ഇവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ച സീഡിംഗ് ട്രേയുടെ ചിത്രം കാണാം. ഇതല്ലാതെ, പേപ്പര്‍ കപ്പുകള്‍, ഡിസ്പോസ്സിബിള്‍ കപ്പുകള്‍ , മുട്ട തോടുകള്‍ ഇവയും ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കില്‍ മെച്ചം എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ നമുക്ക് കുറെയധികം നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ചെടിയുടെ വേരുകള്‍ മുറിയാതെ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി നടാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം. കനത്ത മഴ പോലെയുള്ള സമയം ഈസി ആയി മാറ്റി വെക്കാം. വെറും നിലത്തു പാകിയാല്‍ ഇത് സാദ്യമല്ലല്ലോ.

Seeding tray usage and it’s benefits Video

Seeding Tray Usage Benefits
Seeding Tray Usage Benefits

ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന seeding tray വളം ഒക്കെ വില്‍ക്കുന്ന കടകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവയല്ലാതെ പേപ്പര്‍ കപ്പുകള്‍, ഡിസ്പോസ്സിബിള്‍ കപ്പുകള്‍ , മുട്ട തോടുകള്‍ ഇവയും ഉപയോഗിക്കാം. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക. നന്നായി ഇടഞ്ഞ മണ്ണ്  , ചാണകപ്പൊടി , മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് , ചകിരി ചോറ് , സി പോം ഒക്കെ ചേര്‍ത്ത് വിത്തുകള്‍ പാകാം. വിത്തുകള്‍ കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യത്തോടെ മുളച്ചു വരും.

Usage Of Seeding Tray
Usage Of Seeding Tray

Malayalam Agriculture videos YouTube

we attached a video playlist that explain about the advantages and usages of seeding tray. we can use these simple tips to improve the performance of our home kitchen garden. you can subscribe to our video channel for more videos and tips. seeding trays are easily available in market and cheap in cost. stay tuned here for more updates about organic farming.

]]>
https://www.krishipadam.com/seedling-trays/feed/ 0 694
പച്ച മുളക് കൃഷി രീതി – green chillies cultivation in kerala https://www.krishipadam.com/green-chili-cultivation/ https://www.krishipadam.com/green-chili-cultivation/#comments Tue, 08 Jul 2014 12:41:51 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=648 green chillies cultivationടെറസിലെ പച്ച മുളക് കൃഷി രീതിയും പരിപാലനവും ഇന്ത്യന്‍ പച്ച മുളക് സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ച വാര്‍ത്ത‍ നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അനുവദനീയമായതിലും അധികം കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിരോധനം. കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളില്‍ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കില്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ നിലവാരം ഊഹിച്ചു നോക്കുക. അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പച്ച മുളക്. നമുക്കു എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടിയാണ് പച്ച മുളക്. പച്ച മുളക് പ്രധാന ഇനങ്ങള്‍ […]]]> green chillies cultivation

ടെറസിലെ പച്ച മുളക് കൃഷി രീതിയും പരിപാലനവും

green chillies cultivation
green chillies cultivation

ഇന്ത്യന്‍ പച്ച മുളക് സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ച വാര്‍ത്ത‍ നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അനുവദനീയമായതിലും അധികം കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിരോധനം. കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളില്‍ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കില്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ നിലവാരം ഊഹിച്ചു നോക്കുക. അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പച്ച മുളക്. നമുക്കു എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടിയാണ് പച്ച മുളക്.

പച്ച മുളക് പ്രധാന ഇനങ്ങള്‍

അനുഗ്രഹ – (പച്ചനിറം, എരിവ് കുറവ്)
ഉജ്ജ്വല – (ചുവപ്പ് നിറം, എരിവു കൂടുതല്‍)

മഞ്ജരി , ജ്വാലാമുഖി എന്നിവയും മികച്ചയിനം പച്ച മുളക് ആണ്. മെയ് മാസം ആണ് പച്ച മുളക് കൃഷിക്കു ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. മെയ്‌ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ , ഡിസംബര്‍ – ജനുവരി ആണ് കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം.

വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് പച്ച മുളക് കൃഷി ചെയ്യുക, വിത്ത് ലഭ്യത ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എങ്കില്‍ ഒരു വഴിയുണ്ട്. വീട്ടില്‍ വാങ്ങുന്ന ഉണക്ക മുകളില്‍ നല്ലത് നോക്കി ഒന്നെടുക്കുക, അതിലെ അരികള്‍ പാകാന്‍ ആയി എടുക്കാം. പാകുന്നതിനു മുന്‍പ് അര മണിക്കൂര്‍ വിത്തുകള്‍ സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനിയില്‍ ഇട്ടു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിത്തുകള്‍ വേഗം മുളച്ചു വരാനും രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. സ്യൂഡോമോണോസ് പൊടി രൂപത്തിലും ദ്രാവക രൂപത്തിലും വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതിനു വില കൂടുതല്‍ ആണ്. വങ്ങുമ്പോള്‍ ഉത്പാദന ഡേറ്റ് നോക്കി വാങ്ങണം, നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളില്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു തീര്‍ക്കേണ്ടാതാണ്. വിത്തില്‍ മുക്കി വെക്കാന്‍ മാത്രമല്ല, തൈകള്‍ പറിച്ചു നടുമ്പോള്‍ വേരുകള്‍ സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനിയില്‍ മുക്കി നടുന്നതും നല്ലതാണ്. കൂടാതെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍ ചെടികള്‍ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.

പച്ച മുളക് കൃഷി രീതി
പച്ച മുളക് കൃഷി രീതി

വിത്തുകള്‍ പാകിയ ശേഷം മിതമായി നനച്ചു കൊടുക്കണം. രണ്ടു മൂന്നു ആഴ്ച പാകമാകുമ്പോള്‍ പറിച്ചു നടാം. ടെറസ്സില്‍ ആകുമ്പോള്‍ ഗ്രോ ബാഗ്‌ ആണ് നല്ലത്. ഗ്രോ ബാഗ്‌ , ഗ്രോ ബാഗിലെ കൃഷി രീതി, നടീല്‍ മിശ്രിതം ഇവ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണും ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി, ഉണങ്ങിയ ആട്ടിന്‍ കാഷ്ട്ടം , ഉണങ്ങിയ കരിയില ഇവ ഉപയോഗിച്ചു ഗ്രോ ബാഗ്‌ കൃഷി തയ്യാറാക്കാം. മണ്ണ് ലഭിക്കാന്‍ പ്രയാസം ആണെങ്കില്‍ ചകിരിചോര്‍ ഉപയോഗിക്കാം, അതിന്‍റെ വിവരം ഇവിടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സി പോം എന്ന കയര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ ജൈവ വളം, കയര്‍ഫെഡ് ഇറക്കുന്ന ജൈവ വളം ഇവയും ഉപയോഗിക്കാം. നടീല്‍ മിശ്രിതത്തില്‍ കുറച്ചു വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് കൂടി ചേര്‍ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പച്ചമുളക് കൃഷി – Green Chillies Cultivation Videos

തൈകള്‍ വളര്‍ന്നു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് വളപ്രയോഗം നടത്തുക കൂടാതെ ആവശ്യത്തിനു നനയ്ക്കുക. ” ഗ്രോ ബാഗിലെ വളപ്രയോഗം – ടെറസ് കൃഷിയിലെ വളപ്രയോഗം ” നോക്കുക. പച്ച മുളക് കൃഷിയിലെ പ്രധാന ശത്രു മുരടിപ്പ് രോഗമാണ്. ടെറസ്സില്‍ വളര്‍ത്തിയ പച്ച മുളകുകള്‍ക്ക് മുരടിപ്പ് അധികം ബാധിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പച്ച മുളക് കൃഷിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആണ്. ഒരു രാസ വളവും കീടനാശിനിയും ഇല്ലാതെ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ചെടികള്‍ വളര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍ താങ്ങ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കില്‍ മറിഞ്ഞു വീഴും.

]]>
https://www.krishipadam.com/green-chili-cultivation/feed/ 1 648
തടതുരപ്പന്‍ പുഴുവിന്‍റെ ആക്രമണം വാഴയില്‍ – പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ https://www.krishipadam.com/odoiporus-longicollis/ https://www.krishipadam.com/odoiporus-longicollis/#respond Tue, 29 Apr 2014 01:39:18 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=610 വാഴകൃഷിയിലെ തടതുരപ്പന്‍ പുഴു ആക്രമണവും പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങളും വാഴകൃഷിയിലെ പ്രധാന ശത്രു ആണ് തടതുരപ്പന്‍ പുഴു. ഇവയെ ഇതിനെ ചെല്ലി, ചെള്ള് , തടപ്പുഴു എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. വാഴയില്‍ തടതുരപ്പന്‍ പുഴു നാലാം മാസം മുതല്‍ ആക്രമണം ആരംഭിക്കും. കറുത്ത് തിളക്കമുള്ള ചെല്ലികള്‍ വാഴയുടെ പുറം പോളകളില്‍ മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കള്‍ പിണ്ടിതുരന്നു വലുതാകുന്നു. വാഴനാര് കൊണ്ടുള്ള കൂടുണ്ടാക്കി സമാധിയിരുന്നു ചെല്ലിയായി പുറത്തു വരുന്നു. തടതുരപ്പന്‍ പുഴുവിന്‍റെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങള്‍ 1, പുറം പോളകളില്‍ നിന്നും […]]]>

വാഴകൃഷിയിലെ തടതുരപ്പന്‍ പുഴു ആക്രമണവും പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങളും

വാഴകൃഷിയിലെ പ്രധാന ശത്രു ആണ് തടതുരപ്പന്‍ പുഴു. ഇവയെ ഇതിനെ ചെല്ലി, ചെള്ള് , തടപ്പുഴു എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. വാഴയില്‍ തടതുരപ്പന്‍ പുഴു നാലാം മാസം മുതല്‍ ആക്രമണം ആരംഭിക്കും. കറുത്ത് തിളക്കമുള്ള ചെല്ലികള്‍ വാഴയുടെ പുറം പോളകളില്‍ മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കള്‍ പിണ്ടിതുരന്നു വലുതാകുന്നു. വാഴനാര് കൊണ്ടുള്ള കൂടുണ്ടാക്കി സമാധിയിരുന്നു ചെല്ലിയായി പുറത്തു വരുന്നു.

തടതുരപ്പന്‍ പുഴുവിന്‍റെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങള്‍

1, പുറം പോളകളില്‍ നിന്നും കൊഴുത്ത ദ്രാവകം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
2, വാഴകൈകള്‍ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു, കുലകള്‍ പാകമാകാതെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു.
3, പലപ്പോഴും വാഴ ഒടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോള്‍ മാത്രം കര്‍ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നു.

തടതുരപ്പന്‍ പുഴു നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍

തടതുരപ്പന്‍ പുഴു
തടതുരപ്പന്‍പുഴു

1, ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നടുക.
2, കുല വെട്ടിയ വാഴകകള്‍ യഥാസമയം വെട്ടിമാറ്റി കംമ്പോസ്റ്റാക്കുക.
3, പഴയ ഇലകള്‍ വെട്ടിമാറ്റുക.
4, മൂന്നാം മാസം ഇലകവിളുകളില്‍ വെപ്പിന്‍കുരു പൊടിച്ചത് ഇടുക. (ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഏകദേശം 50 ഗ്രാം വേപ്പിന്‍കുരു വേണ്ടിവരും. )
5, വാഴത്തടയില്‍ ചെളി-വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം (30 മി.എല്‍ /ലിറ്റര്‍ ചെളിയില്‍ ) തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക.
6, നാലുമാസം മുതല്‍ മാസത്തില്‍ ഒരു തവണ വാഴയുടെ ഇലക്കവിളുകളില്‍ ” നന്മ ” (5 മി.എല്‍ / 1 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ത്തി വാഴയൊന്നിനു) നിറയ്ക്കുകയും തളിക്കുകയും ചെയ്യുക.
7, തടതുരപ്പന്‍ പുഴുവിന്‍റെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ വാഴകളില്‍ , ആക്രമിച്ച ഭാഗത്തിന് 5 സെ. മി താഴെയായി ഒരു വലിയ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചു ” മേന്മ ” (15 മി.എല്‍) കുത്തിവെക്കുക.

നന്മ – മേന്മ – ഇവ ശ്രീകാര്യത്തെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ കേന്ദ്രം മരച്ചീനിയിൽ നിന്നും തടപ്പുഴുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജൈവ കീടനാശിനികൾ ആണ്.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് – കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കൊല്ലം.

]]>
https://www.krishipadam.com/odoiporus-longicollis/feed/ 0 610
പച്ചക്കറി ചെടികള്‍ നടേണ്ട അകലവും ഇനങ്ങളും – Vegetable Cultivation https://www.krishipadam.com/vegitable-cultivation/ https://www.krishipadam.com/vegitable-cultivation/#comments Sun, 23 Mar 2014 03:18:20 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=542 Vegetable Cultivation infoപച്ചക്കറി വിളകകള്‍ നടേണ്ട അകലം പച്ചക്കറിചെടികള്‍ നടേണ്ട അകലവും ഇനങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചീര, വെണ്ട, മുളക് , വഴുതന , തക്കാളി , കുറ്റിപ്പയര്‍ , പാവല്‍ , വെള്ളരി , മത്തന്‍ , പടവലം തുടങ്ങിയവ.  പച്ചക്കറി വിളയുടെ പേര്  അകലം  ഇനങ്ങള്‍  1  ചീര  30*20 സെന്റീമീറ്റര്‍  അരുണ്‍ , കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ , മോഹിനി , രേണുശ്രീ , കൃഷ്ണ ശ്രീ  2  വെണ്ട  60*30 സെന്റീമീറ്റര്‍  അര്‍ക്ക അനാമിക , […]]]> Vegetable Cultivation info

പച്ചക്കറി വിളകകള്‍ നടേണ്ട അകലം

പച്ചക്കറിചെടികള്‍ നടേണ്ട അകലവും ഇനങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചീര, വെണ്ട, മുളക് , വഴുതന , തക്കാളി , കുറ്റിപ്പയര്‍ , പാവല്‍ , വെള്ളരി , മത്തന്‍ , പടവലം തുടങ്ങിയവ.

 പച്ചക്കറി വിളയുടെ പേര്  അകലം  ഇനങ്ങള്‍
 1  ചീര  30*20 സെന്റീമീറ്റര്‍  അരുണ്‍ , കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ , മോഹിനി , രേണുശ്രീ , കൃഷ്ണ ശ്രീ
 2  വെണ്ട  60*30 സെന്റീമീറ്റര്‍  അര്‍ക്ക അനാമിക , കിരണ്‍ , സുസ്ഥിര , അരുണ , അന്ജിത , മഞ്ജിമ
 3  മുളക്  45*45 സെന്റീമീറ്റര്‍  വെള്ളായണി അതുല്യ , ഉജ്വല , അനുഗ്രഹ , ജ്വാലാമുഖി , ജ്വാലാ സഖി
 4  വഴുതന  75*60 സെന്റീമീറ്റര്‍  സൂര്യ , ശ്വേത , ഹരിത , നീലിമ
 5  തക്കാളി  60*60 സെന്റീമീറ്റര്‍  ശക്തി , മുക്തി , അനഘ , വെള്ളായണി വിജയ്‌
 6  കുറ്റിപ്പയര്‍  45*30 സെന്റീമീറ്റര്‍  അനശ്വര , ഭാഗ്യലക്ഷ്മി , കനകമണി
 7  പാവല്‍  2*2 മീറ്റര്‍  പ്രിയ , പ്രീതി , പ്രിയങ്ക
 8  വെള്ളരി  2*1.5 മീറ്റര്‍  മുടിക്കോട് , സൗഭാഗ്യ , അരുണിമ
 9  മത്തന്‍  4.5*2 മീറ്റര്‍  അമ്പിളി , സുവര്‍ണ്ണ , സരസ്
 10  പടവലം  2*2 മീറ്റര്‍  ബേബി , കൌമുദി , ടി എ 19
പച്ചക്കറി ചെടികള്‍
Vegetable Cultivation info
]]>
https://www.krishipadam.com/vegitable-cultivation/feed/ 3 542
പച്ചക്കറി തൈകള്‍ പറിച്ചു നടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ – Vegetable Planting Tips https://www.krishipadam.com/farming-tips/ https://www.krishipadam.com/farming-tips/#comments Sun, 16 Mar 2014 03:04:33 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=525 Vegetable Planting Tipsപച്ചക്കറി തൈകള്‍ നടുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചക്കറി തൈകള്‍ പറിച്ചു നടുമ്പോള്‍ കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആരോഗ്യമുള്ള തൈകള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക – നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്ന ചെടികള്‍ക്ക് കീടങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ ചെറുക്കന്‍ സാധിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട വിളവിനും അതാണ് നല്ലത്. വിത്ത് പാകുമ്പോള്‍ കൂട്ടത്തില്‍ മുരടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുക. അതെ പോലെ തൈകള്‍ രണ്ടു-മൂന്ന് ആഴ്ച ആകുമ്പോള്‍ തന്നെ മാറ്റി നടുക. വൈകുന്നേരം […]]]> Vegetable Planting Tips

പച്ചക്കറി തൈകള്‍ നടുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

പച്ചക്കറി തൈകള്‍ പറിച്ചു നടുമ്പോള്‍ കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആരോഗ്യമുള്ള തൈകള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക – നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്ന ചെടികള്‍ക്ക് കീടങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ ചെറുക്കന്‍ സാധിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട വിളവിനും അതാണ് നല്ലത്. വിത്ത് പാകുമ്പോള്‍ കൂട്ടത്തില്‍ മുരടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുക. അതെ പോലെ തൈകള്‍ രണ്ടു-മൂന്ന് ആഴ്ച ആകുമ്പോള്‍ തന്നെ മാറ്റി നടുക.

വൈകുന്നേരം പറിച്ചു നടുക – പച്ചക്കറി തൈകള്‍ പറിച്ചു നടാന്‍ പറ്റിയ സമയം വൈകുന്നേരം ആണ്.

വേരുകള്‍ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുക – വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം തൈകള്‍ പറിച്ചെടുക്കാന്‍ . വേരുകള്‍ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ചെടിയുടെ ചുവട്ടില്‍ കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച് അഞ്ചു മിനിട്ടിനു ശേഷം ഇളക്കുക. മണ്ണോടു ചേര്‍ത്ത് എടുത്താല്‍ അത്രയും നല്ലത്.

നടുമ്പോള്‍ വളപ്രയോഗം ഒന്നും വേണ്ട – നട്ട ഉടനെ വളപ്രയോഗം ഒന്നും വേണ്ട , പ്രത്യേകിച്ച് രാസവളം. ചെടി വളര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ ശേഷം ആകാം അതൊക്കെ.

കൃത്യമായ നനയ്ക്കല്‍ – രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മിതമായി നനയ്ക്കുക. വേനല്‍കാലത്ത് ഇത് കൃത്യമായും ശ്രദ്ധിക്കുക.

തണല്‍ കൊടുക്കുക – നട്ട ശേഷം 4-5 ദിവസം ചെറിയ ഇലകള്‍ കൊണ്ട് തണല്‍ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കഠിനമായ ചൂടില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാന്‍ അത് സഹായിക്കും.

സ്യുഡോമോണസ് ലായനിയില്‍ വേരുകള്‍ മുക്കി വെക്കുക – സ്യുഡോമോണസ് ലായനിയില്‍ വേരുകള്‍ കുറച്ചു സമയം മുക്കി വെക്കുന്നത് രോഗനിയന്ത്രണത്തിനും സസ്യവളര്‍ച്ചയ്ക്കും നല്ലതാണ്. സ്യൂഡോമോണസ് മിത്രബാക്ടീരിയ ആണ് , അത് മൂടുചീയല്‍, തൈചീയല്‍ , വാട്ടം തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങള്‍ക്കുമെതിരേ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കും.

പച്ചക്കറി തൈകള്‍
Vegetable Planting Tips
]]>
https://www.krishipadam.com/farming-tips/feed/ 4 525
കാന്താരി മുളക് കൃഷി രീതി – Bird’s-eye chillies health benefits and cultivation tips https://www.krishipadam.com/birds-eye-chillies/ https://www.krishipadam.com/birds-eye-chillies/#comments Wed, 05 Mar 2014 04:08:19 +0000 http://www.krishipadam.com/?p=458 Bird's-eye chillies health benefits and cultivation tipsകാന്താരി മുളക് കൃഷി രീതി ഒരു മലയാളിയോട് കാന്താരി മുളകിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ?. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ചീനിമുളക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉടച്ച കാന്താരി മുളകും പുഴുങ്ങിയ കപ്പയും എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോഴെ വായില്‍ വെള്ളമൂറും. മലയാളി തഴഞ്ഞ കാന്താരിക്കു ഇന്ന് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ആണ്. കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറിന് മേലെ ആണ് വില. പാചകത്തിനും ഔഷധമായും കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാതരോഗം , അജീർണം,വായുക്ഷോഭം, പൊണ്ണത്തടി,പല്ലുവേദന, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജീവകം സിയുടെ ഉറവിടമാണ് കാന്താരി […]]]> Bird's-eye chillies health benefits and cultivation tips

കാന്താരി മുളക് കൃഷി രീതി

ഒരു മലയാളിയോട് കാന്താരി മുളകിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ?. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ചീനിമുളക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉടച്ച കാന്താരി മുളകും പുഴുങ്ങിയ കപ്പയും എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോഴെ വായില്‍ വെള്ളമൂറും. മലയാളി തഴഞ്ഞ കാന്താരിക്കു ഇന്ന് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ആണ്. കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറിന് മേലെ ആണ് വില. പാചകത്തിനും ഔഷധമായും കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാതരോഗം , അജീർണം,വായുക്ഷോഭം, പൊണ്ണത്തടി,പല്ലുവേദന, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജീവകം സിയുടെ ഉറവിടമാണ് കാന്താരി മുളക്. കാന്താരി പല നിറങ്ങളില്‍ ഉണ്ട്. വെള്ളക്കാന്താരി, പച്ചക്കാന്താരി, നീലക്കാന്താരി, ഉണ്ടക്കാന്താരി എന്നിങ്ങനെ പലയിനം കാന്താരി ഉണ്ട്. പച്ച നിറമുള്ള ചെറിയ കാന്താരിക്കാണ് എരിവ് കൂടുതല്‍. വെള്ളക്കാന്താരിക്ക് എരിവ് താരതമ്യേന അല്‍പ്പം കുറവുമാണ്. കറികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമെ അച്ചാറിട്ടും ഉണക്കിയും കാന്താരി മുളക് സൂക്ഷിക്കാറാണ്ട്.

ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും കാന്താരി നന്നായി വളരും. വെയിലോ മഴയോ ഒന്ന് പ്രശ്നമല്ല.നല്ല വെയിലിലും തണലിലും ഉഷ്ണകാലത്തും കാന്താരിവളരും. പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണം ഒന്നും വേണ്ടാത്ത കാന്താരി ഒരു നല്ല കീടനാശിനി കൂടി ആണ്. കാന്താരി മുളക് അരച്ച്‌ സോപ്പ്‌ ലായനിയിൽ കലക്കി കീടനാശിനി ആയി ഉപയോഗിക്കാം. കാന്താരിയും ഗോമൂത്രവും ചേര്‍ന്നാല്‍ കീടങ്ങള്‍ പമ്പ കടക്കും. മറ്റ് കൃഷികളെപ്പോലെ കൃത്യമായ പരിചരണമോ, വളപ്രയോഗമോ ഒന്നും കാന്താരിക്ക് വേണ്ട. വേനല്‍ കാലത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടിയാല്‍ നാലഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ ഒരു കാന്താരിചെടി നിലനില്‍ക്കും.

പണ്ട് പക്ഷികള്‍ മുഖാന്തിരം കാന്താരി ചെടി മിക്ക പറമ്പുകളിലും തനിയെ വളരുമായിരുന്നു. പകൃതി തന്നെ അതിന്റെ വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. കാന്താരി വിത്ത് മുളപ്പിക്കാനായി മൂത്ത് പഴുത്ത് പാകമായ മുളക് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക. വിത്തുകള്‍ പാകി തൈകള്‍ മുളപ്പിക്കണം. പാകുമ്പോള്‍ വിത്തുകള്‍ അധികം താഴെ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായി വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ മാറ്റി നടാം. അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്‌റ്റോ നല്‍കാം.കാന്താരിയില്‍ കാര്യമായ കീടബാധ ഉണ്ടാകാറില്ല. മൂടുചീയല്‍ രോഗം കണ്ടാല്‍ ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോര്‍ഡോ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാം.

Bird's-eye chillies health benefits and cultivation tips
Bird’s-eye chillies health benefits and cultivation tips
]]>
https://www.krishipadam.com/birds-eye-chillies/feed/ 5 458