വാര്‍ത്തകള്‍

കൃഷി സംബന്ധമായ വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും.

പച്ചക്കറി , പൂച്ചെടി വിത്തുകള്‍ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങുവാന്‍ വിത്തുബാങ്ക്.കോം

ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങാം - vithubank.com കച്ചവട താല്പര്യത്തിനപ്പുറം കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ നല്ലയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ , പൂച്ചെടി വിത്തുകള്‍ എന്നിവ…

3 months ago

ആലപ്പുഴയിലെ ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍, Waste Management System In Aleppy

ആലപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും ജനകീയ പച്ചക്കറി കൃഷിയും സമീപകാലത്ത് കേരളം അഭിമുഘീകരിക്കുന്ന വലിയ രണ്ടു വിഷയങ്ങള്‍ ആണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവും, വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാരക വിഷം അടിച്ച…

6 years ago

വി എഫ് പി സി കെ ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ – Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam

വി എഫ് പി സി കെ (വെജിറ്റബിള്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൌണ്‍സില്‍ കേരളം) - ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ല - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ :…

7 years ago
Agriculture Website Malayalam and Videos Owned and Maintained By Anish K.S