ജൈവ കീടനാശിനികള്‍

ജൈവ കീടനാശിനികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും അവയുടെ ഉപയോഗവും മറ്റു വിവരങ്ങളും.

pukayila kashayam benefits, Making and usage – പുകയില കഷായം

പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം - how to make pukayila kashayam ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ് പുകയില കഷായം, ഉണ്ടാക്കുവാനും വളരെ…

2 years ago

neem oil emulsion – വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - making and usage of neem oil emulsion ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ വേപ്പെണണ , ബാര്‍ സോപ്പ് ഇവയാണ്. ബാര്‍ സോപ്പ്…

2 years ago

neem oil based organic pesticide – വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം

വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം - neem oil pesticide വേപ്പെണ്ണ + വെളുത്തുള്ളി കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ 1, വേപ്പെണ്ണ - 20…

2 years ago

ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം വിവിധ വിളകളില്‍ – organic pesticides usage

ജൈവ കീടനാശിനി കളുടെ ഉപയോഗം ജൈവ കീടനാശിനി പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവും വിവിധ പച്ചക്കറി ചെടികളില്‍. ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗക്രമം ഇവിടെ നിന്നും മനസിലാക്കാം.…

3 years ago

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം – Organic Pesticides Using Bird eye chilies

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിധം എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികളെ പറ്റി ഇവിടെ കുറെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം, വേപ്പെണ്ണ…

5 years ago

ജൈവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ – kerala organic farming methods

Organic cultivation tips kerala - പച്ചക്കറികളിലെ ജൈവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ This article discussing about the common diseases on terrace…

6 years ago

വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി – Neem Oil based low cost organic pesticide

organic pesticide making using neem oil - വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി വേപ്പെണ്ണ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ്, ജൈവ രീതിയിയിലുള്ള കൃഷികളില്‍ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാന്‍…

7 years ago
Agriculture Website Malayalam and Videos Owned and Maintained By Anish K.S