ജൈവ കീടനാശിനികള്‍

ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന, എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യറാക്കാവുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികള്‍. അവയുടെ ഉപയോഗവും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും. വേപ്പെണ്ണ , പുകയില കഷായം , ഗോമൂത്രം, പെരുവല സത്ത് , മണ്ണെണ്ണ ബാര്‍ സോപ്പ് കീടനാശിനി എന്നിവ.

0
More

Pukayila Kashayam Benefits, Making and Usage – പുകയില കഷായം

  • 6 October 2018

പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം – how to make pukayila kashayam ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ് പുകയില കഷായം, ഉണ്ടാക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാരക കീടനാശിനികള്‍ ഒഴിവാക്കി ഇത്തരം ജൈവ...

0
More

Neem Oil Emulsion – വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

  • 6 January 2018

വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ – making and usage of neem oil emulsion ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ വേപ്പെണ്ണ , ബാര്‍ സോപ്പ് ഇവയാണ്. ബാര്‍ സോപ്പ് വങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക , ഡിറ്റെര്‍ജെന്റ് സോപ്പ് വാങ്ങരുത്...

0
More

Neem Oil Based Prganic Pesticide – വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം

  • 6 January 2018

വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം – Neem Oil Pesticide വേപ്പെണ്ണ + വെളുത്തുള്ളി കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ 1, വേപ്പെണ്ണ – 20 മില്ലി 2, വെളുത്തുള്ളി – 20 ഗ്രാം...

0
More

ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം വിവിധ വിളകളില്‍ – Organic Pesticides Usage

  • 2 June 2017

ജൈവ കീടനാശിനി കളുടെ ഉപയോഗം ജൈവ കീടനാശിനി പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവും വിവിധ പച്ചക്കറി ചെടികളില്‍. ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗക്രമം ഇവിടെ നിന്നും മനസിലാക്കാം. ഇവയുടെ നിര്‍മാണ രീതികള്‍ ഇവിടെ പലപ്പോഴായി പോസ്റ്റ്‌...

0
More

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം – Organic Pesticides Using Bird Eye Chilies

  • 23 January 2015

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിധം എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികളെ പറ്റി ഇവിടെ കുറെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം, വേപ്പെണ്ണ / ആവണക്കെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍, വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍, പുകയില...

0
More

വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി – Neem Oil based low cost organic pesticide

  • 6 November 2013

Organic Pesticide Making Using Neem Oil – വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി വേപ്പെണ്ണ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ്, ജൈവ രീതിയിയിലുള്ള കൃഷികളില്‍ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാന്‍ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് വേപ്പെണ്ണ. ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന പലതരം...