വാര്‍ത്തകള്‍

കൃഷി സംബന്ധമായ വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും.

1
More

പച്ചക്കറി , പൂച്ചെടി വിത്തുകള്‍ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങുവാന്‍ വിത്തുബാങ്ക്.കോം

  • 24 January 2021

ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങാം – vithubank.com കച്ചവട താല്പര്യത്തിനപ്പുറം കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ നല്ലയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ , പൂച്ചെടി വിത്തുകള്‍ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ സംരഭമാണ് https://www.vithubank.com/. ഏറണാകുളം ചെറായി...

1
More

ആലപ്പുഴയിലെ ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍, Waste Management System In Aleppy

  • 21 November 2014

ആലപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും ജനകീയ പച്ചക്കറി കൃഷിയും സമീപകാലത്ത് കേരളം അഭിമുഘീകരിക്കുന്ന വലിയ രണ്ടു വിഷയങ്ങള്‍ ആണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവും, വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാരക വിഷം അടിച്ച പച്ചക്കറികളും. മാലിന്യ സംസ്കരണം എങ്ങിനെ പ്രായോഗികമാക്കം എന്ന്...

0
More

വി എഫ് പി സി കെ ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ – Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam

  • 6 November 2013

വി എഫ് പി സി കെ (വെജിറ്റബിള്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൌണ്‍സില്‍ കേരളം) – ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ല – ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0479-2380976 – മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ – 9447988655...