0

വി എഫ് പി സി കെ ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ – Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam

വി എഫ് പി സി കെ (വെജിറ്റബിള്‍ ആന്‍ഡ്‌ ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൌണ്‍സില്‍ കേരളം) – ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍

വി എഫ് പി സി കെ

Vegetable and Fruit Promotion Council

ആലപ്പുഴ ജില്ല – ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0479-2380976 – മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ – 9447988655

എറണാകുളം ജില്ല – മൈത്രി ഭവന്‍ , ദൂര്‍ദര്‍ശന്‍ സമീപം, കാക്കനാട്,കൊച്ചി – ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0484-2427560, 2427544, 2427455, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ – 9447988055

ഇടുക്കി ജില്ല – വിലാസം : മെക്കാട്ടില്‍ (H), അടിമലി (PO), ഇടുക്കി. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04864 223502,9447988155 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ )

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല – വിലാസം : യൊഗശാല റോഡ്,കണ്ണുര്‍ -1 ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0497-2708211, 9447983355 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ) ,

കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ല – ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0467-2217410 , 9447983355 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ )

കൊല്ലം ജില്ല – വിലാസം : നീലശ്വരം (PO),കൊട്ടാരക്കര, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0474-2451364, 9447988455 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ )

പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം വി എഫ് പി സി കെ (vfpck seeds online purchase) ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്‌ നോക്കുക.

കോട്ടയം ജില്ല – വിലാസം പന്ടാരശെരില്‍ ബില്ഡിങ്, വില്ലെജ് ഓഫിസിന്‌ സമീപം ഏറ്റുമാനൂര്‍, കൊട്ടയം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0481-2534709, 9447988255 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ) ,

കോഴിക്കോട്‌ ജില്ല – വിലാസം : സിതാര ബില്ടിങ്, താമരശെരി (PO), കോഴിക്കൊട്.ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0495-2225517, 9447982255 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ )

മലപ്പുറം ജില്ല – വിലാസം: മലപ്പുറം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0483-2768987 9447984455 (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ )

This post discussing about the office address of VFPCK – Vegetable and Fruit Promotion Council Keralamവി എഫ് പി സി കെ ഓഫീസ് വിലാസങ്ങള്‍ - Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam

കമന്‍റുകള്‍

കമന്‍റുകള്‍