പാനീയങ്ങള്‍

പാനീയങ്ങള്‍

3
More

ചെമ്പരത്തി പൂവ് കൊണ്ട് ശീതള പാനീയം – Hibiscus Syrup

  • 7 March 2014

ചെമ്പരത്തി പൂവ് സ്ക്വാഷ്‌ ചെമ്പരത്തിപൂവ് കൊണ്ട് എങ്ങിനെ ഒരു ആരോഗ്യധായകമായ ശീതള പാനീയം തയാറാക്കാം. ഈ വേനല്‍ കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാനീയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ചെമ്പരത്തി കൊണ്ട്...