പച്ചക്കറി ചെടികള്‍ നടേണ്ട അകലവും ഇനങ്ങളും – Rooftop Vegetable Growing

മികച്ച വിളവു ലഭിക്കുവാന്‍ , പച്ചക്കറി വിളകള്‍ നടേണ്ട അകലം

പച്ചക്കറിചെടികള്‍ നടേണ്ട അകലവും ഇനങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചീര, വെണ്ട, മുളക് , വഴുതന , തക്കാളി , കുറ്റിപ്പയര്‍ , പാവല്‍ , വെള്ളരി , മത്തന്‍ , പടവലം തുടങ്ങിയവ.

പച്ചക്കറി വിളകള്‍ നടേണ്ട അകലം
Getting Better Yield From Rooftop Garden
 വിളയുടെ പേര് അകലം ഇനങ്ങള്‍
 1 ചീര 30*20 സെന്റീമീറ്റര്‍ അരുണ്‍ , കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ , മോഹിനി , രേണുശ്രീ , കൃഷ്ണ ശ്രീ
 2 വെണ്ട 60*30 സെന്റീമീറ്റര്‍ അര്‍ക്ക അനാമിക , കിരണ്‍ , സുസ്ഥിര , അരുണ , അന്ജിത , മഞ്ജിമ
 3 മുളക് 45*45 സെന്റീമീറ്റര്‍ വെള്ളായണി അതുല്യ , ഉജ്വല , അനുഗ്രഹ , ജ്വാലാമുഖി , ജ്വാലാ സഖി
 4 വഴുതന 75*60 സെന്റീമീറ്റര്‍ സൂര്യ , ശ്വേത , ഹരിത , നീലിമ
 5 തക്കാളി 60*60 സെന്റീമീറ്റര്‍ ശക്തി , മുക്തി , അനഘ , വെള്ളായണി വിജയ്‌
 6 കുറ്റിപ്പയര്‍ 45*30 സെന്റീമീറ്റര്‍ അനശ്വര , ഭാഗ്യലക്ഷ്മി , കനകമണി
 7 പാവല്‍ 2*2 മീറ്റര്‍ പ്രിയ , പ്രീതി , പ്രിയങ്ക
 8 വെള്ളരി 2*1.5 മീറ്റര്‍ മുടിക്കോട് , സൗഭാഗ്യ , അരുണിമ
 9 മത്തന്‍ 4.5*2 മീറ്റര്‍ അമ്പിളി , സുവര്‍ണ്ണ , സരസ്
 10 പടവലം 2*2 മീറ്റര്‍ ബേബി , കൌമുദി , ടി എ 19
Pest Control in Terrace Garden
Pest Control in Terrace Garden

കമന്‍റുകള്‍

കമന്‍റുകള്‍

കാർഷിക നുറുങ്ങുകൾ

Post a Reply